Szkolna droga krzyżowa


„Obyście nigdy nie wzgardzili tą miłością, która wyraziła się przez Krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu”
                                                       Jan Paweł II


Dnia 29 marca 2014 roku o godz. 12.45 po południu w kościele św. Stefana odbędzie się szkolna droga krzyżowa przygotowana przez uczniów Polskiej Szkoły Językowej
im. Feliksa Konarskiego uczęszczających na religię
i katechetki.

Serdecznie zapraszamy.


Zapraszamy na  Misterium Męki Pańskiej przygotowane przez grupę  “Wieczernik” w piątek 28 marca 2014r.  o godz. 7:00 wieczorem w kościele św. Stefana (kościół przy naszej szkole).