Sprzedarz ciasta

Drodzy Rodzice, Opiekunowie!

Dnia 25 stycznia odbędzie się w naszej szkole ponowna sprzedaż ciasta. Pierwsza, przeprowadzona na początku listopada, zakończyła się sukcesem. W związku z tym, po raz kolejny zwracamy się do Państwa z wielką prośbą o poparcie tej akcji i donacje domowych wypieków  lub ich zakup.
Fundusze pozyskane tą drogą przeznaczymy na zakup pomocy dydaktycznych (map, filmów edukacyjnych) oraz na potrzeby uczniów.
Plastikowe pojemniki na wypieki będzie można odebrać 18 stycznia u pani Marty. Natomiast upieczone, domowe ciasta, z naklejoną na pojemnik nazwą ciasta, prosimy przynieść do szkoły
25 stycznia rano, w godzinach od 8.30 – 9.30 do salki nr 17 (przy wejściu do szkoły).
Chęć upieczenia ciasta, pomocy przy sprzedaży prosimy zgłaszać do pani Anny Siek (osobiście
w szkole), drogą mailową: aniasiek@juno.com lub telefonicznie 773 954 – 9814. Ona również odpowie na wszelkie pytania związane z naszą akcją.


Serdecznie prosimy o poparcie – donację lub zakup domowych wypieków
.
                                                                  

Rada Pedagogiczna