Rok 2016/17 - Szkoła Językowa im. F. Konarskiego Des Plaines

Przejdź do treści

Menu główne:

Archiwum
  
 
    14 sierpnia, 2017 roku
 
Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

Wakacje nieubłaganie dobiegają końca. Mam nadzieję, że nasi uczniowe nadal bezpiecznie wypoczywają, ale, że podobnie jak my, powoli przygotowują się do nowego roku szkolnego. Uprzejmie informuję o dodatkowych zapisach i sprzedaży podręczników, które odbędą się 26 sierpnia, w godzinach od 9.00 rano do 1.00 po południu w sali nr 15-16 (Mezydlo Room).
 
                                      Adres:   Our Lady of Destiny School
             1880 Ash Street
                                                  Des Plaines, IL 60016
 
W tym dniu można będzie: dokonać zapisu dzieci do szkoły, na zajęcia religii oraz na zajęcia świetlicowe, zakupić podręczniki, uzupełnić opłatę za szkołę, wpisać się na listę dyżurów rodziców oraz uzupełnić brakujące dokumenty, np. kopie świadectw klasy ukończonej w roku szkolnym 2016/17 (dotyczy to tylko uczniów po raz pierwszy zapisanych do naszej szkoły). Ze względów organizacyjnych proszę nie odkładać zapisów i zakupu podręczników do września.
 
Korzystając  z okazji, chciałabym przekazać Państwu informacje dotyczące zmian w naszej szkole. Zgodnie
ze Statutem Szkoły w maju odbyły się wybory dyrektora i jego zastępcy na kolejne dwa lata. Ze względów osobistych postanowiłam w tych wyborach nie kandydować . Dyrektorem Szkoły została p. Anna Siek, pełniąca do tej pory funkcje zastępcy, natomiast nowym zastępcą p. Małgorzata Białas. 1 sierpnia bieżącego roku p. Siek przejęła moje dotychczasowe obowiązki.  Obu paniom gratuluję i życzę satysfakcji z wykonywanej pracy oraz wielu sukcesów. Pytania dotyczące działalności szkoły należy kierować do: p. Siek  (773) 954-9814 lub na adres e-mailowy: konarskips@gmail.com
 
Wszystkim Państwu serdecznie dziękuję za cztery lata wspaniałej współpracy, za życzliwość i zrozumienie. Na pewno będzie mozliwość kontynuowania tej współpracy w innym nieco charakterze, gdyż pozostanę w szkole na stanowisku nauczyciela 
j. polskiego i członka Rady Szkoły.
 
Przypominam, że pierwsze zajęcia w roku szkolnym 2016/2017 odbędą się 9 września 2017 roku. Szczegółowe informacje na ten temat zostaną przesłane drogą e-mailową na początku września. Będą one zamieszczone również na naszej stronie internetowej: www.konarskips.org
 
                                    Anna Witowska
    
                                                                                                                                  

                              13 maja, 2017 roku
 
Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

Rok szkolny 2016/2017 dobiega końca. Zajęcia w sobotę 20 maja rozpoczynamy tak jak zwykle, czyli w klasach o godzinie 9.00 rano. Natomiast o godzinie 10.30 w sali gimnastycznej odbędzie się uroczystość zakończenia roku szkolnego oraz graduacja uczniów klasy VIII i III liceum. Zapraszamy na nią wszystkich rodziców, a także uczniów uczęszczających do naszej szkoły tylko na zajęcia religii. Po programie artystycznym uczniowie przejdą do klas, gdzie otrzymają świadectwa. 
Wszystkie zajęcia w tym dniu, łącznie z religią zakończymy o godzinie 12.30.
Przypominamy, że w dalszym ciągu trwają zapisy na rok szkolny 2017/2018. Po 20 maja można będzie ich dokonywać drogą korespondencyjną. Wszystkie formy i informacje dotyczące zapisów można znaleźć na stronie internetowej naszej szkoły: www.konarskips.org
Można też z dodatkowymi pytaniami dzwonić pod następujące numery: 
847-437-9833, 773-799-1508, 773-954-9814
 
Gratulujemy naszym absolwentom, a także uczniom klasy VIII, którzy w kwietniu przyjęli sakrament Bierzmowania i dzieciom, które dzisiaj przystępują do sakramentu I Komunii Świętej.
Dziękujemy bardzo serdecznie Państwu za współpracę, życzliwość, zaangażowanie w życie szkoły, liczny udział w pikniku i paradzie trzeciomajowej, a także za czynne popieranie naszych różnorodnych przedsięwzięć. Dzięki Waszej wspaniałej ofiarności zebraliśmy $492.00 na WOŚP oraz $292.90 w ramach akcji „Podziel się chlebem”. Kolejny rok działalności szkoły można więc uznać za bardzo udany.
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które wspomagały szkołę, przekazując donacje materialne i pieniężne. Byli to: 
B. Gabryel , M. Pardala, E. Biernacka, Ł. Szczepanski, H. Szmajda, B. Zielińska, R. Kusiak, B. Wolińska, A. Berezowski, J. Szal, 
B. Buszek, K. Lompart, J. Mazan, K. Malik-Parks. Dziękujemy również p. Sabinie Myszce za zaprojektowanie nowego logo szkoły. Będziemy się nim posługiwać od przyszłego roku szkolnego.
W imieniu Rady Pedagogicznej, Rady Szkoły oraz swoim własnym życzę Państwu udanego letniego wypoczynku. Do zobaczenia po wakacjach.

Daty do zarezerwowania:                                                                                                                                            
19 sierpnia  2017 roku – sprzedaż podręczników
9 września 2017 roku – rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018
17 września 2017 roku – szkolny piknik
 
                                                                                                              Anna Witowska, dyrektor Szkoły
 
   
 
 
     28 marca, 2017
 
 Drodzy Rodzice i Opiekunowie! 

Rozpoczynamy przygotowania do kolejnego roku szkolnego, 2017/2018, których najważniejszym punktem są zapisy.

Zapisy będziemy przyjmować w szkole w soboty: 1, 8, 22, 29 kwietnia oraz 13 i 20 maja.
Prosimy o dokładne przeczytanie i czytelne wypełnienie Kart rejestracyjnych (jedna na każde dziecko) oraz Oświadczeń, a także 
o czytelne podanie aktualnych numerów telefonów i adresów e-mailowych. Zrezygnowaliśmy w tym roku z wcześniejszego zamawiania podręczników przez rodziców. Podręczniki można będzie, tak jak do tej pory, zakupić w sierpniu i we wrześniu  
w naszej szkole. Karty rejestracyjne i Oświadczenia są umieszczone na stronie internetowej:  www.konarskips.org pod zakładką Formy.

Po zakończeniu obecnego roku szkolnego zapisów można będzie dokonać drogą korespondencyjną. Wypełnione Karty rejestracyjne, podpisane Oświadczenie i czek wystawiony na Polską Szkołę im. Feliksa Konarskiego należy wysłać na adres: 

Feliks Konarski Polish School
c/o Anna Witowska
1507 W. Willow Ln.
Mount Prospect  IL. 60056

W przyszlym roku szkolnym oferujemy lekcje religii i tzw. zajęcia świetlicowe dla tych uczniów, którzy czekają na rodzeństwo mające katechezę. 

Dla ułatwienia rozplanowania wydatków związanych z zapisami, opłatę za szkołę można będzie uregulować w dwóch ratach. Pierwsza rata w wysokości połowy opłaty obowiązuje przy dokonywaniu zapisów. Drugą natomiast prosimy uregulować najpóźniej do 1 października 2017 roku. Po 1 października 2017 roku rodzice, którzy nie wywiążą się z obowiązku terminowego opłacenia szkoły, mogą być obciążeni kosztami manipulacyjnymi w wysokości 50.00 dolarów.                                     
Do opłaty za szkołę należy doliczyć depozyt za szkolne dyżury w wysokości  40.00 dolarów od rodziny. Po odpracowaniu dwóch dyżurów w wybranych przez siebie terminach rodzice otrzymają zwrot  depozytu.
 
Przypominamy, że w naszej szkole dzieci przyjmowane są do poszczególnych klas na podstawie ukończonego 1 września roku życia:

 • 3-latki - ukończone 3 lata
 • 4-latki - ukończone 4 lata
 • 5-latk i - ukończone 5 lat
 • zerówka - ukończone 6 lat
 
Do klasy I przyjmujemy dzieci, które 1 września danego roku kalendarzowego ukończyły 7 lat. Dotyczy  to uczniów zapisywanych do naszej szkoły po raz pierwszy. Uczniowie uczęszczający do innych szkół, a chcący zapisać się do naszej szkoły, muszą dołączyć do Karty rejestracyjnej  kopię świadectwa ukończenia danej klasy w poprzedniej szkole.
 
Zgodnie z wymaganiami Archidiecezji chicagowskiej i parafii św. Jacka, która opiekuje się naszym programem katechetycznym, dzieci muszą uczęszczać na lekcje religii przynajmniej dwa lata przed przystąpieniem do sakramentów I Komunii Świętej 
i Bierzmowania. Uczniowie nie powinni też przerywać uczęszczania na katechezę po przystąpieniu do I Komunii Świętej. Apelujemy do Państwa - katolików i rodziców odpowiedzialnych za wychowanie - o zapewnienie swoim dzieciom nieprzerwanej edukacji religijnej.

Prosimy o
Ø  nieodkładanie zapisów do sierpnia. Im wcześniej dokonają Państwo zapisów, tym łatwiej  będzie nam zorganizować zajęcia 
w przyszłym roku szkolnym: zatrudnić nauczycieli i zakupić podręczniki.
Ø  zarezerwowanie daty 19 sierpnia 2017 roku. W tym dniu można będzie dokonać zapisów, zakupić podręczniki, uregulować drugą ratę opłaty za szkołę i wpisać się na dyżury.
 
 
Anna Witowska, dyrektor Szkoły
 
 
                        
                                                                          
        
 
 
   
 
 
 
              11 marca,  2017
 
Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

Pragniemy poinformować Państwa o najbliższych wydarzeniach w naszej szkole.
·         Rozpoczynamy już przygotowania do kolejnego roku szkolnego – 2017/2018. W sobotę 18 i 25 marca prosimy o odebranie kopert z informacjami dotyczącymi zapisów. Na początku kwietnia informacje te będą dostępne na naszej stronie internetowej: www.konarskips.org
 
·         W marcu zamierzamy część lekcji w klasach poświęcić Patronowi  szkoły – Feliksowi Konarskiemu. Okazją ku temu są dwie rocznice z Nim związane: 110. rocznica urodzin i 25. rocznica śmierci. Uczniowie klas I-VIII i licealnych wezmą udział w konkursie dotyczącym życia i twórczości Konarskiego. Zadania konkursowe to: wykonywanie maków, ilustrowanie wiersza i opracowanie prezentacji graficznej. Na najlepszych czekają nagrody w postaci karnetów do kina Muvico oraz kart iTune.
 
·         W sobotę 25 marca odbędą się w naszej szkole finały międzyszkolnego konkursu wiedzy o Feliksie Konarskim. Aby zapewnić naszym gościom – uczniom z innych szkół – odpowiednie  warunki konkursowej rywalizacji, potrzebujemy kilku dodatkowych sal. Dlatego w tym dniu dzieci z przedszkola A (p. B. Rosińska) oraz z przdszkola B (p. D. Sitko), nie będą mieć swoich zajęć.
 
·         25 grudnia 2016 roku w setną rocznicę śmierci św. brata Alberta Chmielowskiego rozpoczął się rok jubileuszowy poświęcony tej wyjątkowej postaci. Polska szkoła w Chicago nosząca Jego imię organizuje zbiórkę pieniędzy pod haslem „Podziel się chlebem” w myśl słów brata Alberta: „Powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny”. Pragniemy przyłączyć się do tej akcji. Na lekcjach religii katechetki przybliżą dzieciom postać św. brata Alberta, a w sobotę 18 marca będzie można złożyć ofiarę. Zebrane fundusze zostaną przekazane siostrom albertynkom pracującym                                      z najbiedniejszymi dziećmi w Boliwii i na Syberii.  Zachęcamy i prosimy o ofiarność w tym szczególnym czasie Wielkiego Postu.
 
·         W ostatnich tygodniach nasi uczniowie brali udział w kilku konkursach międzyszkolnych i znaleźli się w gronie najlepszych z najlepszych. Oto nazwiska zdobywców punktowanych miejsc: Sabina Fijor (kl. I liceum) -2. miejsce w konkursie „Stawiam na polski”, Natalia Tokarska (kl. I) – 2. miejsce (konkurs recytatorski), Julia Szmajda (kl. I) - 3. miejsce (konkurs piosenki), Claudia Lassak (kl. VI) – 3. miejsce (konkurs pt. Polskie miejsca w Chicago). Gratulujemy!
 
 
·         Dziękujemy wszystkim rodzicom za wspomaganie zainteresowań swoich dzieci, za zachętę do udziału w konkursach i poświęcony czas (przygotowania, transport). Dziękujemy za donacje rzeczowe i finansowe: pp. P. Topor (telewizor), H, Szmajda, R. Kusiak, B. Gabryjel, E. Biernacka. Dziękujemy pp. A. Niewiarowskiej i K. Przewrockiej za bezinteresowną pomoc w soboty, pp. M. Pytel. B. Wolińskiej, K. Oleksy, E. Ruszała za upieczenie pączków, które były sprzedawane 18 marca.
 
·         Przypominamy, że raz w miesiącu sprzedajemy w naszym szkolnym sklepiku pizzę, natomiast w pozostałe soboty hot dogi. Ze względów organizacyjnych nie jesteśmy w stanie sprzedawać hot dogów w te soboty, kiedy jest pizza. Jeśli dzieci nie lubią lub nie chcą kupić pizzy, prosimy zabezpieczyć im domowe drugie śniadanie. 
 
                                                                                                                                                Rada Pedagogiczna
 
  
                                                                                                                                

7 stycznia, 2017
 
Drodzy Rodzice i Opiekunowie!
 
W najbliższą sobotę, 7 stycznia wznawiamy zajęcia w polskiej szkole.  Wszystkie lekcje, religia i zajęcia świetlicowe odbędą się zgodnie z planem. Mamy nadzieję, że dwie wolne soboty, zarówno Państwo jak i nasi uczniowie, wykorzystali na odpoczynek w gronie rodzinnym, na nabranie sił do pracy i nauki w najbliższych miesiącach.
Za nami pełny świątecznych wydarzeń grudzień: odwiedziny św. Mikołaja, konkurs ozdób choinkowych, szkolne jasełka i Wigilia. Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom za pomoc w sprawnym przebiegu Wigilii, za przepyszne potrawy, za pomoc w dekoracji sali gimnastycznej i za Waszą obecność w szkole w tym dniu. Dziękujemy za hojność i donacje na naszą szkolną Wigilię: p. J. Wojtaszkowi (opłatki), p. A. Niewiarowskiej ( sztućce), p. K. Głowickiej (talerze), p. M. Lassak (serwetki), p. K.  Potaczek (kubki).
Przed nami równie pracowicie i ciekawie zapowiadający się styczeń.
 • 14 stycznia odbędzie się szkolny konkurs kolęd i pastorałek. Zachęcamy do udziału w nim naszych uczniów i podtrzymywania pięknej tradycji kolędowania. Informacje, regulamin oraz Karty zgłoszeń można  znaleźć na naszej stronie internetowej: www.konarskips.org
 • 14 stycznia w sklepiku szkolnym sprzedawana będzie pizza. Informujemy też, że w każdą  sobotę (kiedy nie ma pizzy) są do nabycia w sklepiku hot dogi.
 • 14 stycznia zamierzamy się włączyć w akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Cały dzień będzie obecny w szkole wolontariusz  WOŚP, który przeprowadzi zbiórkę. Jak co roku zebrane fundusze będą przeznaczone na zakup sprzętu medycznego dla szpitali dziecięcych i oddziałów geriatrycznych. W związku z tym prosimy, aby uczniowie włączyli się w tę akcję. Każda, nawet niewielka suma (np. 1 dolar) jest cenna i potrzebna. Uczmy nasze dzieci hojności  i pomocy innym.
 • 21 stycznia nasze grupy przedszkolne będą się bawić podczas kostiumowej zabawy karnawa-łowej. Informacje na ten temat przekażą w najbliższą sobotę nauczycielki przedszkola.
 • W niedzielę,  22 stycznia uczniowie klasy I, III oraz przedszkola B  zaprezentują przedstawienie jasełkowe podczas parafialnego spotkania opłatkowego w kościele św. Zacharego w Des Plaines.

 Rada Pedagogiczna
 
 
                                                                                                                                         10 grudnia,  2016 roku
 
Drodzy Rodzice i Opiekunowie!
Przed nami najpięknieszy okres roku: Boże Narodzenie, Wigilia, życzenia, łamanie się opłatkiem, kolędy przy choince, wspomnienia 
i niezapomniane wzruszenia. Te elementy naszego narodowego dziedzictwa pielęgnujemy i pragniemy, aby były bliskie uczniom Polskiej Szkoły im. Feliksa Konarskiego.
17 grudnia organizujemy naszą szkolną Wigilię, która będzie miała miejsce w sali gimnastycznej. Przed Wigilią odbędą się jasełka przygotowywane przez II i III klasę oraz przedszkole B.
Plan tego dnia przedstawia się następująco:
- 8.30-9.30 – próba jasełek. Obowiązkowa obecność i punktualność uczniów biorących udział w jasełkach!                                  
- 9.30 – uczniowie niebiorący udziału w jasełkach przychodzą do szkoły (zbiórka  w klasach)
- 10.00 – jasełka
- 11.00 – szkolna Wigilia
- 12.30 – zakończenie wszystkich zajęć w tym dniu
 
Na Wigilię i jasełka zapraszamy także uczniów uczęszczających do naszej szkoły tylko na religię. Zajęć z religii oraz zajęć świetlicowych 17 grudnia nie będzie.
 
Prosimy rodziców o współpracę z komitetami klasowymi i pomoc w przygotowaniu wigilijnych potraw, napojów oraz dekoracji na stoły. Potrawy wigilijne należy przywieźć przed godziną 10.00. Pamiętajmy, że w szkole nie mamy dostępu do kuchni, a potrawy powinny być gotowe do podania (ciasto pokrojone).
 
Mimo usprawiedliwionego gwaru i zamieszania w tym dniu, postarajmy się wszyscy, aby szkolna Wigilia miała uroczysty i dostojny charakter. Porozmawiajmy z dziećmi w domu o ważnych częściach Wigilii: modlitwie, opłatku i składaniu sobie życzeń przed przystąpieniem do konsumpcji.
 
W minioną sobotę odwiedził naszych uczniów św. Mikołaj i rozdał im prezenty. Dziękujemy wszystkim, którzy z ogromnym zaangażowaniem włączyli się w „mikołajkową akcję”. Gorące podziękowania kierujemy pod adresem pp.: T. Krzemienia, M. Pardały, H. Szmajdy, M. Pytel, rodziców, nauczycieli i uczniów pomagających pakować prezenty, a także pań pełniących w tym dniu dyżur. Dziękujemy p. T. Drazkowi za umieszczenie reklamy w szkolnym Kalendarzu.
 
Dziękujemy państwu Wolińskim, Podgorni i Gabryel  za przekazanie $40.00 (depozyt za dyżur) na cele szkoły. Serdeczne podziękowania  składamy pp. A. Niewiarowskiej i K. Przewrockiej za obecność i bezinteresowną pomoc w szkole, poza obowiązkowym dyżurem.
 
 Rada Pedagogiczna
 
 
 
 
 
                                                                                                                                            
 
 
19 listopada 2016 roku
 
               Drodzy Rodzice i Opiekunowie!
 
Ø  W minioną sobotę 12 listopada miały miejsce w naszej szkole dwa ważne wydarzenia: ślubowanie uczniów klasy pierwszej oraz coroczna akcja sprzedaży ciasta. Uroczystość ślubowania uświetnili swoją obecnością konsul RP w Chicago, Konrad Zieliński
oraz p. Barbara Kożuchowska. Dziękujemy rodzicom: pp. E. Biernackiej, E. Idec, D. Maciejewskiemu, U. Szczepurze oraz państwu Malec za piękne udekorowanie sali gimnastycznej oraz przygotowanie dzieciom poczęstunku.
Ø  Podziękowania składamy również nauczycielom oraz rodzicom za poparcie naszej akcji sprzedaży ciasta i pieczywa: donacje domowych smakołyków oraz ich zakup. Dochód w kwocie $468.00 przeznaczymy na szkolny sztandar.
Ø  Okres świąteczny tuż, tuż...  Podobnie jak w minionym roku organizujemy dla naszych uczniów dwa koknursy związane z Bożym Narodzeniem. Pierwszy z nich to konkurs na własnoręcznie wykonane ozdoby choinkowe. Prosimy,  aby uczniowie zrobili w domu dowolną ozdobę i przynieśli ją do szkoły 10 grudnia w plastikowym woreczku z kartką zawierającą imię i nazwisko wykonawcy oraz klasę. Techniki i materiały dowolne – mogą być bombki, aniołki, szyszki, łańcuchy, grzybki... Każda ozdoba powinna mieć pętelkę do zawieszenia ozdoby na choince. Najładniejsze, najbardziej pomysłowe zostaną nagrodzone, a wszystkie będą ozdabiać naszą szkolną choinkę.
Ø  Drugi konkurs to konkurs kolęd i pastorałek, który odbedzie się  14 stycznia 2017 roku. Na początku grudnia uczniowie otrzymają dokładniejsze informacje na jego temat, ale już teraz zachęcamy do udzialu w tym konkursie, którego celem jest popularyzowanie znajomości polskich kolęd.
Ø  W sobotę 26 listopada nie będzie zajęć szkolnych z racji Święta Dziękczynienia. Życzymy, aby to piękne święto upływało Państwu w atmosferze radości i zadumy nad dobrem, którego doświadczyliście w mijającym roku.
 
                                                                                                                           Rada Pedagogiczna
 
 


5 listopada 2016 roku

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

 1. W sobotę 12 listopada czekają nas dwa ważne wydarzenia: ślubowanie uczniów klasy I oraz sprzedaż ciasta. Uroczystość ślubowania odbędzie się o godzinie 10.30 w sali gimnastycznej. Zapraszamy na nią rodziców, babcie i dziadziusiów naszych pierwszoklasistów. Przy okazji można będzie zaopatrzyć się w domowe wypieki. Prosimy rodziców o poparcie naszej akcji sprzedaży ciasta. Więcej informacji w ulotce.
 2. Również od 12 listopada wydłużamy zajęcia religii dla uczniów klasy II przygotowujących się do sakramenu Pierwszej Komunii i Spowiedzi Świętej. Uczniów klasy II, począwszy od soboty 12 listopada, należy odbierać o godzinie 1:45.
 3.  Podobnie jak w ubiegłym roku zamierzamy wydrukować kalendarz ścienny na rok 2017 do paczek „mikołajkowych”. Kalendarz znajdzie się w domach wszystkich rodzin uczniów zapisanych do naszej szkoły i będzie zawierał zdjęcia grupowe poszczególnych klas oraz zdjęcia z różnych szkolnych wydarzeń. Wydanie kalendarza to znakomita okazja do reklamy Państwa biznesu lub firmy (sklepu, zakładu fyzjerskiego, gabinetu lekarskiego), z której usług korzystacie.
                   Reklama - wizytówka (buisness card) - $40.00       Duża reklama – 1 strona  - $100.00
        Osoby zainteresowane umieszczeniem reklamy prosimy o kontakt osobisty w szkole lub telefoniczny do 
        19 listopada 2016 roku z następującymi osobami: 
        Hubert Szmajda: 773-816-6086 lub Anna Witowska: 847-437-9833
 1. Wszyscy już przyzwyczailiśmy się do korzystania z głównego wejścia; uczniowie zaś potrafią samodzielnie odnaleźć swoją salę lekcyjną. Dlatego też prosimy o pożegnanie się z dziećmi przy drzwiach wejściowych i nieodprowadzanie ich pod klasę. Postarajmy się uszanować wymogi parafii, a przy okazji ograniczyć ilość wnoszonych w sezonie jesienno-zimowym  śniegu i wody. O godzinie 9:10 główne wejście będzie zamknięte ze względów bezpieczeństwa. Po godzinie 9:10 uczniowie spóźniający się  powinni wchodzić do szkoły przez salę nr 17.  Przy okazji apeluję o wyrabianie w uczniach nawyku punktualnego przychodzenia do polskiej szkoły.
 2. Już wkrótce możemy się spodziewać pogorszenia pogody, deszczu, a nawet  śniegu. Wzorem ubiegłych lat w dniach, kiedy temperatura spadnie poniżej 35 stopni F, będzie padał deszcz lub śnieg, uczniowie mogą wchodzić do budynku od godziny 8:50 i oczekiwać na korytarzu na rozpoczęcie lekcji. Uczniowie przedszkola i zerówki powinni przynosić obuwie na zmianę.
 
    Z poważaniem,
Anna Witowska, dyr. Szkoły

5 września 2016

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

Witam bardzo serdecznie u progu kolejnego roku szkolnego. Wszystkim – uczniom, rodzicom, opiekunom i wychowawcom – życzę ciekawego i szczęśliwego roku szkolnego 2016/2017.

Pierwsze zajecia  odbędą się w najbliższą sobotę, 10 września 2016 roku.
Ø  O godzinie 9.00 rano w kościele św. Stefana Męczennika zostanie odprawiona specjalna msza święta dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Prosimy o przybycie na godzinę 8.45, aby wszyscy mogli spokojnie zająć miejsca i aby msza święta rozpoczęła się punktualnie. Ministranci i uczniowie wyznaczeni do czytań, śpiewu oraz do niesienia darów powinni zgłoszać  się do p. Małgorzaty Jagody lub p. Joanny Szyszki.           
Ø  Po zakończeniu mszy świętej, około godziny 10.00 uczniowie wraz z rodzicami przejdą do klas, gdzie odbędą się krótkie    zebrania wychowawców z rodzicami. Zapraszamy wszystkich rodziców do skorzystania z możliwości zapoznania się z salami lekcyjnymi, z wychowawcami dzieci,  otrzymania podstawowych informacji dotyczących organizacji pracy w szkole i w klasie.
Ø  10 września odbędą się również pierwsze w tym roku szkolnym zajęcia z religii. Zajęcia świetlicowe rozpoczną się 17 września. Również  17 września wznowiona zostanie działalność sklepiku szkolnego.
Ø  Prosimy zadbać o to, aby każde dziecko miało w pierwszym dniu zajęć drugie śniadanie i coś do picia (woda, sok). Uczniowie klas I- VIII oraz liceum powinni przynieść  podstawowe przybory szkolne: zeszyty, ołówki, długopisy oraz w miarę możliwości podręczniki.
Ø  W najbliższą sobotę,  tj. 10 września będą do odebrania zamówione wcześniej podręczniki. Można będzie także wybrać datę i zapisać się na szkolny dyżur. Przypominamy, że każdy rodzic zobowiązany jest do dwóch dyżurów w ciągu roku szkolnego.  Dyżur trwa od godziny 8.45 do 12.45
 
Ø  Przyjmujemy  jeszcze zapisy do większości klas, na religię i na zajęcia świetlicowe.
 
Ø  Apelujemy o zachowanie bezpieczeństwa, szczególnie  w obrębie parkingu przy kościele.
Ø  Zapraszamy całe rodziny na nasz szkolny piknik, który odbędzie się w niedzielę, 18 września w Chippewa Woods w Des Plaines (River Road i Touhy).
 
                     Anna Witowska, dyrektor Szkoły
                                                                                                                                         
 
 
11 sierpnia, 2016 roku
 

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!
Wakacje nieubłaganie dobiegają końca. Mamy nadzieję, że wszyscy nasi uczniowe w dalszym ciągu bezpiecznie wypoczywają, ale powoli przygotowują się też do kolejnego roku szkolnego.
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, 20 sierpnia, w godzinach od 9.00 rano do 1.00 po południu, odbędą się w naszej szkole dodatkowe zapisy i sprzedaż podręczników.
Adres: Our Lady of Destiny School
 1880 Ash Street
 Des Plaines, IL 60016
 sala gimnastyczna (wejście od parkingu kościelnego)
 
W tym dniu można będzie:
ü  dokonać zapisu dzieci do szkoły, na zajęcia religii oraz na zajęcia świetlicowe,
ü  zamówić podręczniki (będą one do odebrania w pierwszym dniu zajęć),
ü  odebrać  zamówione podręczniki,
ü  uzupełnić opłatę za szkołę,
ü  wpisać się na listę dyżurów rodziców,
ü  uzupełnić brakujące dokumenty, np. kopie świadectw klasy ukończonej w roku szkolnym 2015/16 (dotyczy to tylko 
        uczniów po raz pierwszy zapisanych do naszej szkoły)
ü  zapoznać się z budynkiem szkolnym,
ü  uzyskać informacje na temat szkolnego pikniku i zadeklarować pomoc w jego organizacji.
 
Prosimy nie odkładać zapisów do września. Ułatwi nam to organizację nowego roku szkolnego.
Pierwsze zajęcia odbędą się 10 września 2016 roku. Szczegółowe informacje na ten temat prześlemy drogą e-mailową na początku września. Będą one zamieszczone również na naszej stronie internetowej: www.konarskips.org
 
Poszukujemy nauczyciela (polonisty, historyka) klas V-VIII. Zainteresowane osoby prosimy  o kontakt telefoniczny: 847-437-9833 lub emailowy: konarskips@gmail.com
 
 
                                    Anna Witowska, dyr. Szkoły
                                                                                                                                                  


14 maja 2016 roku

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!
Rok szkolny 2015/2016 dobiega końca. Zajęcia w sobotę 21 maja rozpoczynamy tak jak zwykle, czyli w klasach o godzinie 9.00 rano. Natomiast o godzinie 10. 30 w sali gimnastycznej odbędzie się uroczystość zakończenia roku szkolnego oraz graduacja uczniów klasy VIII.  Zapraszamy na nią wszystkich rodziców, a także uczniów uczęszczających do naszej szkoły tylko na zajęcia religii. Po programie artystycznym uczniowie przejdą do klas, gdzie otrzymają świadectwa. Wszystkie zajęcia w tym dniu, łącznie z religią zakończymy o godzinie 12.30.
Przypominamy, że w dalszym ciągu trwają zapisy na rok szkolny 2016/2017. Po 21 maja można będzie ich dokonywać drogą korespondencyjną. Wszystkie formy i informacje dotyczące zapisów można znaleźć na stronie internetowej naszej szkoły: www.konarskips.org
Można też z dodatkowymi pytaniami dzwonić  pod następujące numery: 
847-437-9833, 773-799-1508, 773-954-9814
 
Gratulujemy naszym uczniom – absolwentom klasy VIII. Gratulujemy także uczniom klasy VIII, którzy na początku kwietnia przyjęli sakrament Bierzmowania oraz dzieciom, które 14 maja przystąpiły do sakramentu I Komunii Świętej.
Dziękujemy bardzo serdecznie Państwu za współpracę, życzliwość i zaangażowanie w życie szkoły. Dzięki dyżurom rodziców, pomocy rodziców w sklepiku szkolnym oraz podczas Wigilii, w przygotowaniu dekoracji na szkolne uroczystości, a także dzięki Waszej obecności na pikniku i zabawie kolejny rok działalności szkoły można uznać za bardzo udany.
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które wspomagały szkołę, przekazując donacje materialne i pieniężne. W drugim półroczu byli to: pp. Kamysz, Komor, Niewiarowski, Pogorzelski, Podsiadly, Szal, Wodzień, Gabryel, Woliński, Prokop, Podgorni i Piotrowski. Dziękujemy również p. Przemysławowi Król za ufundowanie koszulek na paradę oraz p. Beacie Gillespie za donację polskich książek 
i filmów.
W imieniu Rady Pedagogicznej, Rady Szkoły oraz swoim własnym życzę Państwu udanego letniego wypoczynku. Do zobaczenia po wakacjach.
Daty do zarezerwowania:
20 sierpnia 2016 roku – sprzedaż podręczników
18 września 2016 roku – szkolny piknik
 
                                                                                                              Anna Witowska, dyrektor Szkoły
 
  
 
 
5 marca, 2016
 
 Drodzy Rodzice i Opiekunowie! 
Jak zwykle o tej porze rozpoczynamy przygotowania do kolejnego roku szkolnego, 2016/2017, których najważniejszym punktem są zapisy.
Zapisy będziemy przyjmować w szkole w soboty: 9, 16, 23, 30 kwietnia oraz 14 i 21 maja.                                             12 oraz 19 marca marca prosimy o odebranie w szkole kopert z formularzami potrzebnymi przy zapisach. Prosimy o dokładne przeczytanie i czytelne wypełnianie Kart rejestracyjnych (jedna na każde dziecko), Oświadczeń, Zamówień  na podręczniki (jedno na rodzinę), a także o podawanie aktualnych i czytelnych numerów telefonów oraz adresów e-mailowych. Wszystkie druki potrzebne do zapisania dziecka do naszej szkoły można znaleźć na stronie internetowej:  www.konarskips.org pod zakładką Formy.
Po zakończeniu obecnego roku szkolnego zapisów można będzie dokonać drogą korespondencyjną. Wypełnione Karty rejestracyjne, podpisane Oświadczenie, Zamówienie na podręczniki oraz czek wystawiony na Polską Szkołę im. Feliksa Konarskiego należy wysłać na adres: 
Feliks Konarski Polish School
c/o Anna Witowska
1507 W. Willow Ln.
Mount Prospect  IL. 60056

W przyszlym roku szkolnym oferujemy tzw. zajęcia świetlicowe dla tych uczniów, którzy oczekają na rodzeństwo mające zajęcia religii. 
Dla ułatwienia rozplanowania wydatków związanych z polską szkołą, opłatę za szkołę można będzie uregulować w dwóch ratach. Pierwsza rata w wysokości połowy opłaty obowiązuje przy dokonywaniu zapisów. Drugą natomiast prosimy uregulować najpóźniej do 1 października  2016 roku. Po 1 października 2016 roku rodzice, którzy nie wywiążą się z obowiązku terminowego opłacenia szkoły, mogą być obciążeni kosztami manipulacyjnymi  w wysokości 50.00 dolarów.                                     
Do opłaty za szkołę należy doliczyć depozyt za szkolne dyżury w wysokości  40.00 dolarów od rodziny. Po odpracowaniu dwóch dyżurów w wybranych przez siebie terminach rodzice otrzymają zwrot  depozytu.
 
Przypominamy, że w naszej szkole dzieci przyjmowane są na podstawie ukończonego (1 września) roku życia:
 • 3-latki - ukończone 3 lata
 • 4-latki - ukończone 4 lata
 • 5-latk i - ukończone 5 lat
 • zerówka - ukończone 6 lat
 
Do klasy I przyjmujemy dzieci, które 1 września danego roku kalendarzowego ukończyły 7 lat. Dotyczy to uczniów zapisywanych do naszej szkoły po raz pierwszy. Uczniowie uczęszczający do innych szkół, a chcący zapisać się do naszej szkoły, muszą dołączyć do Karty rejestracyjnej  kopię świadectwa ukończenia danej klasy w poprzedniej szkole.
 
Zgodnie z wymaganiami Archidiecezji chicagowskiej i parafii św. Jacka, która opiekuje się naszym programem katechetycznym, dzieci muszą uczęszczać na lekcje religii przynajmniej dwa lata przed przystąpieniem do sakramentu I Komunii Świętej i Bierzmowania. Uczniowie nie powinni też przerywać zajęć religii po przystąpieniu do I Komunii Świętej. Apelujemy do Państwa - katolikow i rodziców odpowiedzialnych za wychowanie - o zapewnienie swoim dzieciom nieprzerwanej edukacji religijnej.
Prosimy o
Ø  nieodkładanie zapisów do sierpnia. Im wcześniej dokonają Państwo zapisów, tym łatwiej będzie nam zorganizować  zajęcia w przyszłym roku szkolnym: zatrudnić nauczycieli i zakupić podręczniki.
Ø  zarezerwowanie daty 20 sierpnia 2016 roku. W tym dniu można będzie dokonać zapisów, odebrać zamówione podręczniki i uregulować drugą ratę opłaty za szkołę.
 
 
Anna Witowska, dyrektor Szkoły

 

27 stycznia, 2016
 
Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

Pierwsze półrocze zajęć zakończyliśmy „mocnym akcentem”. W niedzielę, 17 stycznia w kościele św. Zacharego w Des Plaines nasi uczniowie przedstawili jasełka. Ich występ bardzo się podobał i usłyszałam wiele miłych słów i podziękowań pod adresem zarówno występujących dzieci, jak i nauczycieli, którzy jasełka przygotowali. Dzieci mają zaproszenie do scholi, która istnieje przy tej parafii. Proszę więc rozważyć zapisanie swojego dziecka i stworzenie mu możliwości przeżycia przygody z piosenką religijną. W minioną sobotę wszyscy uczniowie, którzy występowali  w kościele św. Zacharego otrzymali pizzę i batoniki Prince Polo ufundowane przez parafian. 
 
W sobotę 23 stycznia w naszej szkole odbył się konkurs kolęd i pastorałek, w którym uczestniczyło 16 uczennic. Dzieci znakomicie sobie radziły z tremą, znały słowa przygotowanych utworów  i pięknie je wykonywały. Jury w składzie: p. Joanna Szyszka, p. Marta Pytel 
i p. Ilona Bibrowicz wyłoniło następujących laureatów:
 
                         Grupa I – uczniowie przedszkola i klas młodszych
I miejsce – Stefania Żurek, uczennica klasy III –  „Dzisiaj w Beltejem”
II miejsce – Natalia Gabryel, uczennica klasy I – „Aniołek maleńki jak wróbelek”
III miejsce – Julia  Sitko, uczennica klasy I – „Świeć gwiazdeczko, świeć”
 
            Grupa II – uczniowie klas IV -VIII
I miejsce – Natalia Nowakowska, uczennica klasy VI – „Lulajże Jezuniu”
II miejsce – Julia Szynal, uczennica klasy VII – „Nie było miejsca”
III miejsce – Pola Zabczyk, uczennica klasy V – „Jezusa narodzonego”
 
Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i drobne nagrody rzeczowe, a laureaci statuetki i karty upominkowe do księgarni Quo vadis. Wszystkie nagrody ufundowała Rada Szkoły.
 
Dziękuję serdecznie wszystkim rodzicom, którzy w mroźne niedzielne popołudnie przywieźli dzieci do kościoła na występ oraz rodzicom dzieci występujących w konkursie za zachetę do udziału i pomoc w przygotowaniu repertuaru.
 
W sobotę , 6 lutego odbędzie się nasza zabawa szkolna. W programie hors d’oeuvres, obiad, otwarty bar, słodki stół oraz loteria fantowa. Bawić nas będzie DJ Mario. Zachęcam do udziału i mam nadzieję, że ostatnią sobotę karnawału spędzimy razem. Gromadzimy fanty na loterię i proszę Państwa pomoc w tej kwestii. Na pewno wszyscy posiadamy                            w domu rzeczy, które od dawna leżą nierozpakowane i nieużywane, a mogą  się okazać świetnym fantem. A może                               w miejscu pracy uda się coś „wyprosić” lub w domowym budżecie kilka dolarów nie zrobi większego uszczerbku.   Dochód z loterii przeznaczymy na potrzeby naszych uczniów: wynajęcie autobusów na paradę trzeciomajową                                                                  i nagrody za udział w konkursach. Dodatkowe fundusze, które dzięki hojności Państwa zdobywamy, zawsze w jakiś sposób do Was wracają. To właśnie dochód ze sprzedaży ciasta w listopadzie i ogłoszeń w Kalendarzu umożliwił nam                   przeznaczenie na dwa szkolne  konkursy – ozdob choinkowych i kolęd – kwoty ponad 600 dolarów.
 
 
                                                                                                              Z poważaniem, Anna Witowska , dyr. Szkoły
 
                                                                                                                                     
                

 12 grudnia,  2015 roku
 
Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

Przed nami najpięknieszy okres roku: Boże Narodzenie, Wigilia, życzenia, łamanie się opłatkiem, kolędy przy choince, wspomnienia 
i niezapomniane wzruszenia. Te elementy naszego narodowego dziedzictwa pielęgnujemy i pragniemy, aby były bliskie uczniom Polskiej Szkoły im. Feliksa Konarskiego.
19 grudnia organizujemy naszą szkolną Wigilię, która będzie miała miejsce w sali gimnastycznej. Przed Wigilią odbędą się jasełka przygotowywane przez VII i VI klasę.
Plan tego dnia przedstawia się następująco:
 - 9.00-10.00 – próba jasełek. Obowiązkowa obecność i punktualność uczniów biorących udział w jasełkach                                  
- 10.00 – uczniowie niebioracy udziału w jasełkach przychodzą do szkoły (zbiórka  w klasach).
- 10.15 – uczniowie zajmują miejsca w sali gimnastycznej
- 10.00 –  jasełka
 - 11.10-11.30 – przerwa
- około 11.30 – szkolna Wigilia
- około 12.30 – zakończenie wszystkich zajęć w tym dniu
 
Na Wigilię i jasełka zapraszamy także uczniów uczęszczających do naszej szkoły tylko na religię. Zajęć z religii oraz zajęć  świetlicowych 19 grudnia nie będzie. Uczniom, których rodzice nie odbiorą o godzinie 12.30, zabezpieczamy opiekę do godziny 1.30. Prosimy rodziców z trójek klasowych o współpracę i pomoc w przygotowaniu wigilijnych potraw oraz dekoracji na stoły. Potrawy wigilijne należy przywieźć przed godziną 10.00. Prosimy mieć na uwadze fakt, że w szkole nie mamy dostępu do kuchni, a potrawy powinny być gotowe do podania (ciasto pokrojone).
Mimo usprawiedliwionego gwaru i zamieszania w tym dniu, postarajmy się wszyscy, aby szkolna Wigilia miała uroczysty i dostojny charakter. Porozmawiajmy z dziećmi w domu o ważnych częściach Wigilii: modlitwie, opłatku i składaniu sobie życzeń przed przystąpieniem do konsumpcji.
 
W minioną sobotę odwiedził naszych uczniów mikołaj i rozdał im prezenty. Dziękujemy wszystkim, którzy z ogromnym zaangażowaniem włączyli się w „mikołajkową akcję”. Gorące podziękowania kierujemy pod adresem pp.: G. Laskowskiego, 
M. Pardały, H. Szmajdy, rodziców, nauczycieli i uczniów pomagających pakować prezenty, a także pań pełniących w tym dniu dyżur. Dziękujemy pp.: G. Laskowskiemu, Ł.Szczepańskiemu oraz M.Drazkowi za umieszczenie reklam i sponsorowanie wydania szkolnego Kalendarza.
 
Dziękujemy pp.: Szynal, Mcbride, Komor, Wojtaszek, Buszek, Knyszewski, Berezowska, Wolińska, Podgorni, Pardala za przekazanie $40.00 (depozyt za dyżur) na cele szkoły. Serdeczne podziękowania  składamy pp. K. Oleksy i E. Stuck za obecność 
i bezinteresowną pomoc, poza obowiązkowym dyżurem.
Wzbogaciliśmy się o kolejny świąteczny rekwizyt - przepiękną ruchomą gwiazdę. Wykonał ją i podarował szkole p. Marek Kania. Dziękujemy!
 
 
 
                                                                                                                                           Rada Pedagogiczna
 
   
 
  
 
 
                                                                                                                                                       14 listopada, 2015
 
        Drodzy Rodzice i Opiekunowie!
 
1. Podobnie jak w ubiegłym roku zamierzamy wydrukować kalendarz ścienny na rok 2016 do paczek „mikołajkowych”. Kalendarz znajdzie się w domach wszystkich rodzin uczniów zapisanych do naszej szkoły i będzie zawierał zdjęcia grupowe poszczególnych klas oraz zdjęcia z różnych szkolnych wydarzeń. Wydanie kalendarza to znakomita okazja do reklamy Państwa biznesu lub firmy (sklepu, zakładu fryzjerskiego, gabinetu lekarskiego), z której usług korzystacie.
Reklama - wizytówka (buisness card) - $40.00
Duża reklama – 1 strona  - $100.00
 
Osoby zainteresowane umieszczeniem reklamy prosimy o kontakt osobisty w szkole lub telefoniczny                                                       do 21 listopada 2015 roku z następującymi osobami:
                        Hubert Szmajda – 773-816-6086      lub      Anna Witowska – 847-437-9833
 
2. Po bardzo udanym pikniku proponujemy Państwu kolejną szkolną imprezę - zabawę karnawałową dla rodziców, nauczycieli i przyjaciół naszej Szkoły. Zabawa odbędzie się 6 lutego 2016 roku w sali bankietowej  „Avalon”,  1905 E. Higgins Rd, Elk Grove Village. Będziemy się bawić przy muzyce DJ Mario. W programie: hors d’oeuvres, obiad, DJ, słodki stół (ciasto, owoce, drobne przekąski) oraz loteria fantowa. Prosimy o zarezerwowanie sobie daty i zaproszenie do wspólnej zabawy swoich znajomych. Bilety w cenie - $65 od osoby będą do nabycia od 5 grudnia u p. Marty Pytel.
 
3. W minioną sobotę 7 listopada miały miejsce w naszej szkole dwa ważne wydarzenia: ślubowanie uczniów klasy pierwszej oraz coroczna akcja sprzedaży ciasta. Dziękujemy rodzicom pierwszoklasistów za piękne udekorowanie sali gimnastycznej oraz przygotowanie dzieciom poczęstunku. Podziękowania składamy również nauczycielom oraz rodzicom za poparcie naszej akcji sprzedaży ciasta: donacje domowych smakołyków i ich zakup. Dochód przeznaczymy na nagrody dla uczniów, którzy będą brać udział  w konkursach. Dziękujemy również p. Leszkowi Szynalowi za pomysł, donację materiałów i zainstalowanie „mechanizmu” ułatwiającego dekorację sceny.
 
4. W sobotę 21 listopada w sklepiku szkolnym będzie sprzedawana pizza. Uczniowie mają do wyboru dwa rodzaje pizzy (cheese lub pepperoni). Cena: 2 dolary za jeden kawałek pizzy i 1 dolar za napój (woda, Gatorade).   Prosimy, szczególnie rodziców uczniów przedszkola oraz zerówki o poinformowanie nauczycieli, które dzieci będą pizzę kupować.
 
5. W sobotę 28 listopada nie będzie zajęć szkolnych z racji Święta Dziękczynienia. Życzymy, aby to piękne święto upływało Państwu w atmosferze radości  i zadumy nad dobrem, którego doświadczyliście w mijającym roku.
 
Rada Szkoły
 
                                                     
 
                                                                                                                                          

17 września, 2015
Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

Tydzień temu rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny. Wszyscy mamy nadzieję, że będzie on pomyślny i bezpieczny, bogaty w nowe dla naszych uczniów przeżycia, doświadczenia i umiejętności.
Proszę zapoznać się z kilkoma pierwszymi w tym roku szkolnym informacjami.
 1. W niedzielę, 13 września odbył się pierwszy piknik Polskiej Szkoły im. Feliksa Konarskiego. Trzynastka okazała się bardzo szczęśliwą liczbą: dopisała pogoda i humory, zaszczycili nas goście oraz liczni uczestnicy. Smakołyki z piknikowej „kuchni”, różnorodne atrakcje dla dzieci oraz dorosłych sprawiły, że każdy znalazł coś interesującego dla siebie i że nikt się nie nudził. Dziękujemy więc wszystkim: organizatorom, uczestnikom, donatorom fantów na loterię oraz sponsorom: LAS Hardwoods, Sams’s Club, Polsko-Słowiańskiej Unii Kredytowej oraz firmom TaxPol.
 2. W bieżącym roku szkolnym będziemy korzystać z głównego wejścia do szkoły, zarówno rano jak i po zakończonych zajęciach.  Wszyscy uczniowie będą wychodzić po swoich zajęciach tym samym głównym wejściem.
 3. Pokój nr 17 będzie w dalszym ciągu służył jako nasze biuro. Tam powinni się zgłaszać rodzice na dyżur, po wcześniejsze odebranie dziecka ze szkoły, aby porozmawiać i załatwić różne sprawy.
 4.  Na parkingu obowiązują podobne jak w ubiegłym roku zasady: bezpieczeństwo przede wszystkim, zakaz parkowania po godzinie 8.45, wjazd w celu podwiezienia dzieci pod główne wejście. Przypominamy, że wychowawcy nie będą wyrażać zgody na to, aby uczniowie szukali swoich rodziców w samochodach na parkingu lub na przyległych ulicach.
 5.  W najbliższą sobotę rozpoczyna działalność szkolny sklepik. Uczniowie będa mogli zakupić napoje, krakersy, słodycze.
 6.  W następną sobote, 26 września będzie w sklepiku sprzedawana pizza . Uczniowie będą mieć do wyboru dwa rodzaje pizzy (cheese lub pepperoni) oraz napój (woda, Gatorade). Cena: 3 dolary za jeden kawałek pizzy i napój.
 7. Podstawową formą komunikacj z rodzicami jest poczta elektroniczna i Internet. Prosimy o systematyczne odwiedzanie naszej strony internetowej: www.konarskips.org,  gdzie są zamieszczane Komunikaty oraz zapoznawanie się z treścią wysyłanych e-maili. Nasz e-mail: konarskips@gmail.com
                
                                                                                                                                  Z poważaniem,
                                                                                                                          Anna Witowska, dyr. Szkoły
 
                                                                              
                                                                        
 6 września,  2015
 
Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

Witam bardzo serdecznie u progu kolejnego roku szkolnego, a naszym uczniom życzę sukcesów, nowych umiejętności i ciekawych lekcji.
       
Zajęcia rozpoczynamy w najbliższą sobotę, 12 września 2015 roku.

Ø  O godzinie 9:00 rano odbędzie się w kościele św. Stefana Męczennika specjalna msza święta dla uczniów,
        rodziców i nauczycieli. Prosimy o przybycie na godzinę 8:45, aby wszyscy mogli spokojnie zająć miejsca i aby msza święta
        rozpoczęła się punktualnie. Ministranci, dzieci wyznaczone do czytań oraz do niesienia darów powinny zgłoszać  się do 
        p. Małgorzaty Jagody lub p. Anny Siek.           

Ø  Po zakończeniu mszy świętej, około godziny 10:00 uczniowie wraz z rodzicami przejdą do klas, gdzie odbędą się krótkie 
        zebrania wychowawców z rodzicami. Zapraszamy wszystkich rodziców do skorzystania z możliwości zapoznania 
        się z salami lekcyjnymi, z wychowawcami dzieci, otrzymania podstawowych informacji dotyczących organizacji pracy w szkole 
        i w klasie.

Ø  12 września odbędą się również pierwsze w tym roku szkolnym zajęcia z religii. Zajęcia świetlicowe rozpoczną 
        się 19 września. Również 19 września wznowiona zostanie działalność sklepiku szkolnego.

Ø  Prosimy zadbać o to, aby każde dziecko miało w pierwszym dniu zajęć drugie śniadanie i coś do picia (woda, sok). 
         Uczniowie  klas I – VIII oraz liceum powinni przynieść  podstawowe przybory szkolne: zeszyty, ołówki, długopisy 
         oraz w miarę możliwości podręczniki.

Ø  W najbliższą sobotę, tj. 12 września będą do odebrania zamówione wcześniej podręczniki. Można będzie także wybrać datę 
        i zapisać się na szkolny dyżur. Przypominamy, że każdy rodzic zobowiązany jest do 2 dyżurów w ciągu roku szkolnego.
        Dyżur trwa od godziny 8:45 do 12:45.

Ø  Przyjmujemy  jeszcze zapisy do większości klas, na religię i na zajęcia świetlicowe.

Ø  Apelujemy o zachowanie bezpieczeństwa, szczególnie  w obrębie parkingu przy kościele.

Ø  Zapraszamy całe rodziny na nasz pierwszy szkolny piknik, który odbędzie się w niedzielę 13 września w Chippewa Woods 
        w Des Plaines (River Road i Touhy).
 
                     Anna Witowska, dyrektor Szkoły
                                                                         16 sierpnia, 2015 roku

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

Wakacje nieubłaganie dobiegają końca. Mamy nadzieję, że wszyscy nasi uczniowe w dalszym ciągu bezpiecznie wypoczywają, ale powoli przygotowują się też do kolejnego roku szkolnego.
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami 22 sierpnia, w godzinach od 9.00 rano do 1.00 po południu odbędą się w naszej szkole dodatkowe zapisy i sprzedaż podręczników.

Adres: Our Lady of Destiny School
             1880 Ash Street
             Des Plaines, IL 60016
             Sala nr 17 (wejście od parkingu kościelnego)

W tym dniu można będzie:
 • dokonać zapisu dzieci do szkoły, na zajęcia religii oraz na zajęcia świetlicowe,
 • zamówić podręczniki (będą one do odebrania w pierwszym dniu zajęć),
 • odebrać zamówione podręczniki,
 • uzupełnić opłatę za szkołę,
 • wpisać się na listę dyżurów rodziców,
 • przynieść brakujące dokumenty, np. kopie świadectw klasy ukończonej w roku szkolnym 2013/14 (dotyczy to tylko
      uczniów po raz pierwszy zapisanych do naszej szkoły)
 • zapoznać się z budynkiem szkolnym,
 • uzyskać informacje na temat szkolnego pikniku.
 
Prosimy nie odkładać zapisów do września: ułatwi nam to organizację nowego roku szkolnego.
Pierwsze zajęcia odbędą się 12 września 2015 roku. Szczegółowe informacje na ten temat prześlemy drogą e-mailową na początku września. Będą one zamieszczone również na naszej stronie internetowej: www.konarskips.org
 
Poszukujemy nauczycieli i katechetów. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.
 
 
                                                                                                                               Anna Witowska, dyr. Szkoły
  
 
18 lipca, 2015 roku
 Szanowni Państwo!
 
W czasie wakacji zapisów na rok szkolny 2015/2016 można będzie dokonać drogą korespondencyjną. Wypełnione Karty rejestracyjne, podpisane Oświadczenie, Zamówienie na podręczniki oraz czek wystawiony na Polską Szkołę im. Feliksa Konarskiego należy wysłać na adres:
 
                        Feliks Konarski Polish School
                        c/o Anna Witowska
                        1507 W. Willow Ln.
                        Mount Prospect IL. 60056
 
W roku szkolnym 2015/2016 oferujemy również tzw. zajęcia świetlicowe dla tych uczniów, którzy czekają na rodzeństwo uczestniczące w zajęciach religii.
 
W najbliższym czasie Archidiecezja chicagowska zamierza wprowadzić zmiany dotyczące nauczania religii 
w polskich szkołach. Każda szkoła oferująca lekcje katechezy musi uzyskać misję kanoniczną. Wiąże się to ze spełnieniem określonych wymagań oraz przekazaniem do Archidiecezji, między innymi opłaty w wysokości 3 dolarów od każdego ucznia zapisanego na religię. 
W związku z tym zmuszeni jesteśmy do podniesienia opłat za religię o 10 dolarów.
 
Aby ułatwić rodzicom rozplanowanie wydatków związanych z polską szkoła, można będzie opłatę za szkołę uregulować 
w dwóch ratach. Pierwsza rata w wysokości połowy opłaty obowiązuje przy dokonywaniu zapisów. Drugą natomiast prosimy uregulować najpóźniej do 12 września 2015 roku, czyli pierwszego dnia zajęć. Po 30 września 2015 roku rodzice, którzy nie wywiążą się z obowiązku terminowego opłacenia szkoły będą obciążeni kosztami manipulacyjnymi w wysokości 50.00 dolarów. Do opłaty za pierwsze dziecko należy doliczyć depozyt za szkolne dyżury w wysokości 40.00 dolarów. Po odpracowaniu dwóch dyżurów 
w wybranych przez siebie terminach rodzice otrzymają zwrot depozytu.
 
Przypominamy, że w naszej Szkole dzieci przyjmowane są na podstawie ukończonego (1 września) roku życia:
-3-latki - ukończone 3 lata
-4-latki - ukończone 4 lata
-5-latki - ukończone 5 lat
-zerówka - ukończone 6 lat
 
Do klasy I przyjmujemy dzieci, które 1 września danego roku kalendarzowego ukończyły 7 lat. Dotyczy to uczniów zapisywanych do naszej szkoły po raz pierwszy. Uczniowie uczęszczający do innych szkół, a chcący zapisać się do naszej Szkoły, muszą dołączyć do Karty rejestracyjnej kopię świadectwa ukończenia danej klasy w poprzedniej szkole.
 
Dzieci, zgodnie z wymaganiami Archidiecezji chicagowskiej i parafii św. Jacka, która opiekuje się naszym programem katechetycznym, muszą uczęszczać na lekcje religii przynajmniej dwa lata przed przystąpieniem do sakramentu I Komunii Świętej i Bierzmowania. Uczniowie nie powinni też przerywać zajęć religii po przystąpieniu do I Komunii Świętej. Jako katolicy i rodzice odpowiedzialni za wychowanie dzieci powinni Państwo zapewnić swoim dzieciom nieprzerwaną edukację religijną.
 
 
Prosimy o
   nieodkładanie zapisów do sierpnia; im wcześniej dokonają Państwo zapisów, tym łatwiej będzie nam zorganizować zajęcia w przyszłym roku szkolnym: zatrudnić nauczycieli i zakupić podręczniki
   zarezerwowanie daty 22 sierpnia 2015 roku. W tym dniu można będzie odebrać zamówione podręczniki 
i uregulować drugą ratę opłaty za szkołę.
 
                                                                                                                 
                                                                                                 Anna Witowska, dyrektor Szkoły
 
 
Dnia 25 marca w Polskiej Szkole im. Feliksa Konarskiego w Des Plaines odbył się międzyszkolny konkurs wiedzy o Patronie Szkoły.
W zmaganiach konkursowych wzięło udział 23 uczniów z sześciu polonijnych szkół. Jury w składzie: Barbara Kożuchowska, Julita Mroczkowska-Brecher - aktorki Teatru Ref-Rena, Joanna Bielobradek - poetka i dziennikarka oraz Jolanta Skoczylas-Bulewicz - wieloletnia nauczycielka szkół polonijnych, wyłoniło następujących laureatów:

Rywalizacja zespołowa:
I miejsce   - Polska Szkoła im. Feliksa Konarskiego
                    (Gabriela Lipiński, Dominika Szal, Kacper Zyra)
II miejsce  - Polska Szkoła im. Tadeusza Kościuszki
                    (Błażej Ezlakowski, Stanisław Ezlakowski, Nicole Jabłońska)
III miejsce - Polska Szkoła im. Feliksa Konarskiego
                    (Michalina Brożek, Piotr Zieliński)
                     Polska Szkoła im. Trójcy Świętej
                    (Veronica Alvarado, Paweł Cios, Julia Gugulski)
 
Rywalizacji indywidualna:
I miejsce     - Michalina Brożek (Polska Szkoła im. Feliksa Konarskiego),
                      Stanisław Ezlakowski (Polska Szkoła im. Tadeusza Kościuszki)
II miejsce   - Błażej Ezlakowski (Polska Szkoła im. Tadeusza Kościuszki)
III miejsce - Julia Gugulski (Polska Szkoła im. Trójcy Świętej)

Gratulujemy wszystkim uczniom wspaniałego przygotowania, a dyrekcjom i opiekunom dziękujemy za  rozpropagowanie konkursu na terenie swoich szkół.


WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK 
„NIOSĘ CI KOLĘDĘ

Grupa I – uczniowie przedszkola i klasy zerowej
1.       Szymon Golonka – „Przybieżeli do Betlejem pasterze”
2.       Victoria Stokłosa  – „Świeć, gwiazdeczko świeć”
3.       Emilia Stach – „Gdy się Chrystus rodzi”

Grupa II- uczniowie klas I-II
1.       Julia Szmajda  – „Gdy się Chrystus rodzi”
2.       Owen i Danny Kowalski (duet) – „Skrzypi wóz”
3.       Julia Mazur – „Gwiazdeczka”
          Julia Sitko – „Pójdźmy wszyscy do stajenki”
 
Grupa III – uczniowie klas III-V
1.       Izabelle i Nel l Kowalczuk (duet) – „Przybieżeli do Betlejem pasterze”
2.       Victoria Berezowski – „Dzisiaj w Betlejem”


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego