Religia: Zadanie na 1/14/23

Termin wykonania: 14 stycznia, 2023

Uczniowie utrwalą wiadomości o Piśmie Świętym z katechezy 11 i wykonają ćwiczenia 1,2/30 oraz zapamiętają oznaczenia skrótowe 4 autorów Ewangelii.