Religia Zadanie domowe na 1/21/23

Termin wykonania:

Proszę uczniów o wykonanie ćwiczeń ze strony 33 i utrwalenie wiadomości o Piśmie świętym