Religia kl.2 – katecheta Joanna Szyszka. Zadanie domowe z 3 grudnia 2022 r.

Termin wykonania:

Ćwiczenia nr.1 i 2 strona 31.