Rejestracja

KARTA REJESTRACYJNA 2024/25


    
     
   
Address Line 1  *
Address Line 2
City  *
State  *
ZIP Code  *

Matka - informacje kontaktowe


Ojciec - informacje kontaktowe


Kontakt w razie nagłej potrzeby


OPŁATY:

SZKOŁA:                             RELIGIA:             ŚWIETLICA:

1- DZIECKO     $  450           $ 200                   $ 200

2- DZIECI         $  750          $ 300                    $ 300

3- DZIECI         $ 1050         $ 400                    $ 400

OPŁATA REJESTRACYJNA                $ 50

OPŁATA ZA  DYŻURY                          $ 60

 

Opłata rejestracyjna w wysokości $ 50.00 jest bezzwrotna. Opłata  $ 60 (za 2 dyżury) zostanie zwrócona po odpracowaniu dyżuru.  Pierwsza rata opłaty za bieżący rok szkolny musi być uiszczona w momencie rejestracji dziecka do szkoły. Natomiast pozostała część opłaty musi być uregulowana w całości do dnia rozpoczęcia bieżącego roku szkolnego. Formy płatności: czek, gotówka lub przez aplikację ZELLE: pay@konarskips.org

Po tym terminie będzie doliczona dodatkowa opłata(kara) w wysokości $50.00 za każdy miesiąc opóźnienia. W wypadku wystawienia czeku bez pokrycia pobrana będzie opłata w wysokości $35.00.