Rejestracja

KARTA REJESTRACYJNA 2023/24


    
     
   
Address Line 1  *
Address Line 2
City  *
State  *
ZIP Code  *

Matka - informacje kontaktowe


Ojciec - informacje kontaktowe


Kontakt w razie nagłej potrzeby


 

 

Opłata rejestracyjna w wysokości $ 50.00 jest bezzwrotna. Pierwsza rata opłaty za bieżący rok szkolny musi być uiszczona w momencie rejestracji dziecka do szkoły. Natomiast pozostała część opłaty musi być uregulowana w całości do dnia rozpoczęcia bieżącego roku szkolnego. Formy płatności: czek, gotówka lub przez aplikację ZELLE: pay@konarskips.org

Po tym terminie będzie doliczona dodatkowa opłata(kara) w wysokości $50.00 za każdy miesiąc opóźnienia. W wypadku wystawienia czeku bez pokrycia pobrana będzie opłata w wysokości $35.00.