Rada Szkoły

Hubert Szmajda
Prezes
Anna Siek
Dyrektor
Marta Pytel
Skarbnik
Małgorzata Jagoda
Sekretarz
Małgorzata Białas
Członek Rady
Anna Niewiarowska
Członek Rady
Barbara Rosińska
Członek Rady
Anna Witowska
Członek Rady

Komisja Rewizyjna

Beata Gillespie
Komisja Rewizyjna
Ewa Kowalczuk
Komisja Rewizyjna
Marta Szczepanek
Komisja Rewizyjna