Przygotuj się do testu ze starożytności; pytania pomocnicze 1-6 strona 43.

Termin wykonania:

Pisemnie ćwiczenie 4 strona 42