Pomoc polskim dzieciom na Ukrainie

Szanowni Państwo!
Nasza szkoła przyłączyła się do akcji pomocy polskim dzieciom na Ukrainie zainicjowanej przez Zrzeszenie Nauczycieli Polskich. Ponad  dziesięć szkół
z aglomeracji chicagowskiej  przygotowuje paczki świąteczne  (plecak, pomoce szkolne, słodycze). Pomóżmy rodakom, których II wojna światowa pozostawiła poza Ojczyzną. Pomóżmy  w tym szczególnym, świątecznym czasie, kiedy dzielimy się z bardziej potrzebującymi od nas.
Prosimy, aby wszyscy uczniowie przynieśli w najbliższą sobotę  po $3.00. Za zebrane pieniądze przygotujemy 5 paczek dla pięciorga nastolatków z polskich szkół na Ukrainie.
Serdecznie dziękujemy w imieniu własnym i w imieniu obdarowanych.


                                         Rada Pedagogiczna Polskiej Szkoły im. Feliksa Konarskiego w Des Plaines