Pierwszy dzień w nowej szkole

Początek września kojarzy się wszystkim – nauczycielom, rodzicom, uczniom – z końcem lata i wakacji oraz z powrotem do szkolnych obowiązków.  We wrześniu rozpoczynają działalność również polskie szkoły sobotnie. W tym roku grono polonijnej dziatwy i młodzieży powiększyli uczniowie nowo powstałej Polskiej Szkoły Językowej im. Feliksa Konarskiego. Szkoła mieści się w Des Plaines i powstała dzięki zaangażowaniu grona nauczycieli, poparciu rodziców oraz życzliwości proboszcza parafii św. Stefana Męczennika,  księdza Noela Reyesa. Będą do niej uczęszczać  dzieci  głównie z Des Plaines oraz z Elk Grove Village.
Pierwszy dzień zajęć rozpoczął się od uroczystej mszy świętej, którą celebrował ksiądz Marek Janowski.


Zarówno piękna oprawa muzyczna mszy, jak i słowa modlitwy wiernych, treść homilii czy komentarze do niesionych przed ołtarz darów podkreślały wyjątkowość  tej pierwszej w historii szkoły liturgii.

Warto dodać, że była na niej również obecna p. Marta Stępniak, koordynator  do spraw katechezy w szkołach polonijnych.

o mszy świętej uczniowie, rodzice i nauczyciele przeszli do sal lekcyjnych. Odbyły się tutaj krótkie zebrania rodziców z nauczycielami poszczególnych klas. Rodzice mogli zobaczyć sale, w których będą się odbywać zajęcia, poznać wychowawców swoich dzieci, porozmawiać na temat programu nauczania, zadać pytania.
Drugą część sobotniego poranka wypełniły regularne zjęcia – wspomnienia wakacyjne, plany na rozpoczynający się rok szkolny, przeglądanie kolorowych podręczników, poznawanie nowych koleżanek  
i kolegów. Już mniej onieśmieleni, bardziej pewni siebie i uśmiechnięci  uczniowie pierwszego historycznego rocznika uczniów szkoły im. Feliksa Konarskiego o godzinie 12.30 opuścili szkolne klasy.

                 
 Anna Witowska,  dyrektor szkoły