Ogłoszenia – wrzesień 2021

Des Plaines, 16 września 2021 r.

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

Poniżej znajdziecie Państwo informacje dotyczące przywożenia dzieci do szkoły.

Będzie można podwozić uczniów od godz. 8.40 rano do dwóch wejść:

• Wejście I (pod daszkiem) – wchodzą klasy: III a, V, VIa i VIb, VII, VIII i licealne.

 Tędy też uczniowie będą wychodzić z budynku szkolnego po lekcjach.

• Wejście II (przy wyjeździe z parkingu, przy ulicy Algonquin) – Przedszkole A i B,

 klasy: „0”, Ia, Ib, II, IIIb, IV. Wolontariusze będą odbierać młodsze dzieci i wprowadzać   do budynku. Tym wejściem będą uczniowie wychodzić również po lekcjach.

• Uczniowie przychodzący tylko na religię wchodzą wejściem III przy sali gimnastycznej,

 a wychodzą po religii zgodnie z przypisaną klasą.

Prosimy wszystkich rodziców o osobiste odbieranie uczniów od wychowawców

i nie gromadzenie się w grupach przed budynkiem szkolnym. Odległość 3 stóp

jest wymagana. W przeciwnym razie prosimy założyć maseczki.

Bardzo proszę o wypełnienie wniosków na legitymacje, jeśli nie zrobiliście Państwo tego podczas zapisów i przyniesienie do szkoły w sobotę. Wnioski na legitymacje będą dostępne również podczas porannego przywożenia dzieci do szkoły. Legitymacje wymagane są,

gdy szkoła stara się o dofinansowanie na pokrycie działalności pedagogicznej.

Liczymy na Państwa współpracę w tej dziedzinie.

Z wyrazami szacunku

Anna Siek, dyrektor Szkoły