Ogłoszenia – sierpień 2017

    14 sierpnia, 2017 roku

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

Wakacje nieubłaganie dobiegają końca. Mam nadzieję, że nasi uczniowe nadal bezpiecznie wypoczywają, ale, że podobnie jak my, powoli przygotowują się do nowego roku szkolnego. Uprzejmie informuję o dodatkowych zapisach i sprzedaży podręczników, które odbędą się 26 sierpnia, w godzinach od 9.00 rano do 1.00 po południu w sali nr 15-16 (Mezydlo Room).

                                      Adres:   Our Lady of Destiny School

  1880 Ash Street

                                                  Des Plaines, IL 60016

W tym dniu można będzie:dokonać zapisu dzieci do szkoły, na zajęcia religii oraz na zajęcia świetlicowe, zakupić podręczniki,uzupełnić opłatę za szkołę,wpisać się na listę dyżurów rodziców oraz uzupełnić brakujące dokumenty, np. kopie świadectw klasy ukończonej w roku szkolnym 2016/17 (dotyczy to tylko uczniów po raz pierwszy zapisanych do naszej szkoły).Ze względów organizacyjnych proszę nie odkładać zapisów i zakupu podręczników do września.

Korzystając  z okazji, chciałabym przekazać Państwu informacje dotyczące zmian w naszej szkole. Zgodnie

ze Statutem Szkoły w maju odbyły się wybory dyrektora i jego zastępcy na kolejne dwa lata. Ze względów osobistych postanowiłam w tych wyborach nie kandydować . Dyrektorem Szkoły została p. Anna Siek, pełniąca do tej pory funkcje zastępcy, natomiast nowym zastępcą p. Małgorzata Białas. 1 sierpnia bieżącego roku p. Siek przejęła moje dotychczasowe obowiązki.  Obu paniom gratuluję i życzę satysfakcji z wykonywanej pracy oraz wielu sukcesów. Pytania dotyczące działalności szkoły należy kierować do: p. Siek  (773) 954-9814 lub na adres e-mailowy: konarskips@gmail.com

Wszystkim Państwu serdecznie dziękuję za cztery lata wspaniałej współpracy, za życzliwość i zrozumienie. Na pewno będzie mozliwość kontynuowania tej współpracy w innym nieco charakterze, gdyż pozostanę w szkole na stanowisku nauczyciela 

j. polskiego i członka Rady Szkoły.

Przypominam, że pierwsze zajęcia w roku szkolnym 2016/2017 odbędą się 9 września 2017 roku. Szczegółowe informacje na ten temat zostaną przesłane drogą e-mailową na początku września. Będą one zamieszczone również na naszej stronie internetowej: www.konarskips.org

                                    Anna Witowska