Ogłoszenia – sierpień 2016

11 sierpnia, 2016 roku

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

Wakacje nieubłaganie dobiegają końca. Mamy nadzieję, że wszyscy nasi uczniowe w dalszym ciągu bezpiecznie wypoczywają, ale powoli przygotowują się też do kolejnego roku szkolnego.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, 20 sierpnia, w godzinach od 9.00 rano do 1.00 po południu, odbędą się w naszej szkole dodatkowe zapisy i sprzedaż podręczników.

Adres: Our Lady of Destiny School

 1880 Ash Street

 Des Plaines, IL 60016

 sala gimnastyczna (wejście od parkingu kościelnego)

W tym dniu można będzie:

ü  dokonać zapisu dzieci do szkoły, na zajęcia religii oraz na zajęcia świetlicowe,

ü  zamówić podręczniki (będą one do odebrania w pierwszym dniu zajęć),

ü  odebrać  zamówione podręczniki,

ü  uzupełnić opłatę za szkołę,

ü  wpisać się na listę dyżurów rodziców,

ü  uzupełnić brakujące dokumenty, np. kopie świadectw klasy ukończonej w roku szkolnym 2015/16 (dotyczy to tylko 

        uczniów po raz pierwszy zapisanych do naszej szkoły)

ü  zapoznać się z budynkiem szkolnym,

ü  uzyskać informacje na temat szkolnego pikniku i zadeklarować pomoc w jego organizacji.

Prosimy nie odkładać zapisów do września. Ułatwi nam to organizację nowego roku szkolnego.

Pierwsze zajęcia odbędą się 10 września 2016 roku. Szczegółowe informacje na ten temat prześlemy drogą e-mailową na początku września. Będą one zamieszczone również na naszej stronie internetowej: www.konarskips.org

Poszukujemy nauczyciela (polonisty, historyka) klas V-VIII. Zainteresowane osoby prosimy  o kontakt telefoniczny: 847-437-9833 lub emailowy: konarskips@gmail.com

                                    Anna Witowska, dyr. Szkoły