Ogłoszenia – marzec 2017

     28 marca, 2017

 Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

Rozpoczynamy przygotowania do kolejnego roku szkolnego, 2017/2018, których najważniejszym punktem są zapisy.

Zapisy będziemy przyjmować w szkole w soboty: 1, 8, 22, 29 kwietnia oraz 13 i 20 maja.

Prosimy o dokładne przeczytanie i czytelne wypełnienie Kart rejestracyjnych (jedna na każde dziecko) oraz Oświadczeń, a także 

o czytelne podanie aktualnych numerów telefonów i adresów e-mailowych. Zrezygnowaliśmy w tym roku z wcześniejszego zamawiania podręczników przez rodziców. Podręczniki można będzie, tak jak do tej pory, zakupić w sierpniu i we wrześniu  

w naszej szkole. Karty rejestracyjne i Oświadczenia są umieszczone na stronie internetowej:  www.konarskips.org pod zakładką Formy.

Po zakończeniu obecnego roku szkolnego zapisów można będzie dokonać drogą korespondencyjną. Wypełnione Karty rejestracyjne, podpisane Oświadczenie i czek wystawiony na Polską Szkołę im. Feliksa Konarskiego należy wysłać na adres: 

Feliks Konarski Polish School

c/o Anna Witowska

1507 W. Willow Ln.

Mount Prospect  IL. 60056

W przyszlym roku szkolnym oferujemy lekcje religii i tzw. zajęcia świetlicowe dla tych uczniów, którzy czekają na rodzeństwo mające katechezę. 

Dla ułatwienia rozplanowania wydatków związanych z zapisami, opłatę za szkołę można będzie uregulować w dwóch ratach. Pierwsza rata w wysokości połowy opłaty obowiązuje przy dokonywaniu zapisów. Drugą natomiast prosimy uregulować najpóźniej do 1 października 2017 roku. Po 1 października 2017 roku rodzice, którzy nie wywiążą się z obowiązku terminowego opłacenia szkoły, mogą być obciążeni kosztami manipulacyjnymi w wysokości 50.00 dolarów.                                     

Do opłaty za szkołę należy doliczyć depozyt za szkolne dyżury w wysokości  40.00 dolarów od rodziny. Po odpracowaniu dwóch dyżurów w wybranych przez siebie terminach rodzice otrzymają zwrot  depozytu.

Przypominamy, że w naszej szkole dzieci przyjmowane są do poszczególnych klas na podstawie ukończonego 1 września roku życia:

  • 3-latki – ukończone 3 lata
  • 4-latki – ukończone 4 lata
  • 5-latk i – ukończone 5 lat
  • zerówka – ukończone 6 lat

Do klasy I przyjmujemy dzieci, które 1 września danego roku kalendarzowego ukończyły 7 lat. Dotyczy  to uczniów zapisywanych do naszej szkoły po raz pierwszy. Uczniowie uczęszczający do innych szkół, a chcący zapisać się do naszej szkoły, muszą dołączyć do Karty rejestracyjnej  kopię świadectwa ukończenia danej klasy w poprzedniej szkole.

Zgodnie z wymaganiami Archidiecezji chicagowskiej i parafii św. Jacka, która opiekuje się naszym programem katechetycznym, dzieci muszą uczęszczać na lekcje religii przynajmniej dwa lata przed przystąpieniem do sakramentów I Komunii Świętej 

i Bierzmowania. Uczniowie nie powinni też przerywać uczęszczania na katechezę po przystąpieniu do I Komunii Świętej. Apelujemy do Państwa – katolików i rodziców odpowiedzialnych za wychowanie – o zapewnienie swoim dzieciom nieprzerwanej edukacji religijnej.

Prosimy o

Ø  nieodkładanie zapisów do sierpnia. Im wcześniej dokonają Państwo zapisów, tym łatwiej  będzie nam zorganizować zajęcia 

w przyszłym roku szkolnym: zatrudnić nauczycieli i zakupić podręczniki.

Ø  zarezerwowanie daty 19 sierpnia 2017 roku. W tym dniu można będzie dokonać zapisów, zakupić podręczniki, uregulować drugą ratę opłaty za szkołę i wpisać się na dyżury.

Anna Witowska, dyrektor Szkoły