Ogłoszenia – marzec 2016

5 marca, 2016

 Drodzy Rodzice i Opiekunowie! 

Jak zwykle o tej porze rozpoczynamy przygotowania do kolejnego roku szkolnego, 2016/2017, których najważniejszym punktem są zapisy.

Zapisy będziemy przyjmować w szkole w soboty: 9, 16, 23, 30 kwietnia oraz 14 i 21 maja.                                             12 oraz 19 marca marca prosimy o odebranie w szkole kopert z formularzami potrzebnymi przy zapisach. Prosimy o dokładne przeczytanie i czytelne wypełnianie Kart rejestracyjnych (jedna na każde dziecko), OświadczeńZamówień  na podręczniki (jedno na rodzinę), a także o podawanie aktualnych i czytelnych numerów telefonów oraz adresów e-mailowych. Wszystkie druki potrzebne do zapisania dziecka do naszej szkoły można znaleźć na stronie internetowej:  www.konarskips.org pod zakładką Formy.

Po zakończeniu obecnego roku szkolnego zapisów można będzie dokonać drogą korespondencyjną. Wypełnione Karty rejestracyjne, podpisane OświadczenieZamówienie na podręczniki oraz czek wystawiony na Polską Szkołę im. Feliksa Konarskiego należy wysłać na adres: 

Feliks Konarski Polish School

c/o Anna Witowska

1507 W. Willow Ln.

Mount Prospect  IL. 60056

W przyszlym roku szkolnym oferujemy tzw. zajęcia świetlicowe dla tych uczniów, którzy oczekają na rodzeństwo mające zajęcia religii. 

Dla ułatwienia rozplanowania wydatków związanych z polską szkołą, opłatę za szkołę można będzie uregulować w dwóch ratach. Pierwsza rata w wysokości połowy opłaty obowiązuje przy dokonywaniu zapisów. Drugą natomiast prosimy uregulować najpóźniej do 1 października  2016 roku. Po 1 października 2016 roku rodzice, którzy nie wywiążą się z obowiązku terminowego opłacenia szkoły, mogą być obciążeni kosztami manipulacyjnymi  w wysokości 50.00 dolarów.                                     

Do opłaty za szkołę należy doliczyć depozyt za szkolne dyżury w wysokości  40.00 dolarów od rodziny. Po odpracowaniu dwóch dyżurów w wybranych przez siebie terminach rodzice otrzymają zwrot  depozytu.

Przypominamy, że w naszej szkole dzieci przyjmowane są na podstawie ukończonego (1 września) roku życia:

  • 3-latki – ukończone 3 lata
  • 4-latki – ukończone 4 lata
  • 5-latk i – ukończone 5 lat
  • zerówka – ukończone 6 lat

Do klasy I przyjmujemy dzieci, które 1 września danego roku kalendarzowego ukończyły 7 lat. Dotyczy to uczniów zapisywanych do naszej szkoły po raz pierwszy. Uczniowie uczęszczający do innych szkół, a chcący zapisać się do naszej szkoły, muszą dołączyć do Karty rejestracyjnej  kopię świadectwa ukończenia danej klasy w poprzedniej szkole.

Zgodnie z wymaganiami Archidiecezji chicagowskiej i parafii św. Jacka, która opiekuje się naszym programem katechetycznym, dzieci muszą uczęszczać na lekcje religii przynajmniej dwa lata przed przystąpieniem do sakramentu I Komunii Świętej i Bierzmowania. Uczniowie nie powinni też przerywać zajęć religii po przystąpieniu do I Komunii Świętej. Apelujemy do Państwa – katolikow i rodziców odpowiedzialnych za wychowanie – o zapewnienie swoim dzieciom nieprzerwanej edukacji religijnej.

Prosimy o

Ø  nieodkładanie zapisów do sierpnia. Im wcześniej dokonają Państwo zapisów, tym łatwiej będzie nam zorganizować  zajęcia w przyszłym roku szkolnym: zatrudnić nauczycieli i zakupić podręczniki.

Ø  zarezerwowanie daty 20 sierpnia 2016 roku. W tym dniu można będzie dokonać zapisów, odebrać zamówione podręczniki i uregulować drugą ratę opłaty za szkołę.

Anna Witowska, dyrektor Szkoły