Ogłoszenia – marzec 2014

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!


Jak zwykle o tej porze rozpoczynamy przygotowania do kolejnego roku szkolnego 2014/2015, których najważniejszym punktem są zapisy.
Zapisów dokonywać będzie można  w szkole w soboty:  5, 12, 26 kwietnia oraz 10, 17 maja.  
Po zakończeniu obecnego roku szkolnego zapisy będziemy przyjmować drogą korespondencyjną.
 Wypełnione Karty rejestracyjne, podpisane Oświadczenie oraz czek wystawiony na Polską Szkołę im. Feliksa Konarskiego należy wysłać na adres:  

Feliks Konarski Polish School
c/o Anna Witowska
1507 W. Willow Ln.
Mount Prospect  IL. 60056


Zmianie uległy Karty rejestracyjne. Zamiast jednej Karty na rodzinę wprowadzamy jedną Kartę dla każdego ucznia, na której będą wszystkie potrzebne nam informacje. Bardzo prosimy o dokładne i czytelne wypełnienie Kart rejestracyjnych oraz Oświadczeń,  a także  o podawanie aktualnych numerów telefonów i adresów
e-mailowych. Karty rejestracyjne i Oświadczenia można znaleźć  na stronie internetowej naszej szkoły:  www.konarskips.org pod zakładką Formy.

Chcemy też zaproponować naszym uczniom nowe dodatkowe zajęcia: ognisko teatralne i zespół wokalno-muzyczny. Zajęcia prowadzone przez p. Małgorzatę Jagodę i Joannę Szyszkę będą się odbywać w soboty od godziny 8.00 do 8.50 rano. Po lekcjach od godziny 12.45- 1.30 oferujemy tzw.zajęcia świetlicowe dla tych uczniów, którzy czekają na rodzeństwo mające zajęcia religii.

Aby ułatwić rodzicom rozplanowanie wydatków związanych z polską szkoła, można będzie opłatę uregulować w dwóch ratach. Pierwsza rata w wysokości połowy opłaty obowiązuje przy dokonywaniu zapisów. Drugą natomiast prosimy uregulować  najpóźniej do 6 września 2014 roku, czyli pierwszego dnia zajęć. Po 30 września 2014 roku rodzice, którzy nie wywiążą się z obowiązku terminowego opłacenia szkoły będą obciążeni kosztami manipulacyjnymi  w wysokości 50.00 dolarów.                                     

Do opłaty za pierwsze dziecko należy doliczyć depozyt  za szkolne dyżury w wysokości  40.00 dolarów.
Po odpracowaniu dwóch dyżurów w wybranych przez siebie terminach rodzice otrzymają  zwrot  depozytu.

Przypominamy, że w naszej Szkole dzieci przyjmowane są na podstawie ukończonego (1 września) roku życia:

-3-latki- ukończone 3 lata
-4-latki- ukończone 4 lata
-5-latki- ukończone 5 lat
-zerówka- ukończone 6 lat

Do klasy I przyjmujemy dzieci, które 1 września danego roku kalendarzowego ukończyły 7 lat. Dotyczy to uczniów zapisywanych do naszej szkoły po raz pierwszy.
Uczniowie uczęszczający do innych szkół,a chcący zapisać się do naszej Szkoły, muszą dołączyć do Karty rejestracyjnej  kopię świadectwa ukończenia danej klasy w poprzedniej szkole.

Dzieci, zgodnie z wymaganiami Archidiecezji chicagowskiej i Parafii św. Jacka, która opiekuje się naszym programem katechetycznym, muszą uczęszczać na lekcje religii przynajmniej dwa lata przed przystąpieniem do sakramentu I Komunii Świętej i Bierzmowania. Uczniowie nie powinni też przerywać zajęć religii po przystąpieniu do I Komunii Świętej. Jako katolicy i rodzice odpowiedzialni za wychowanie dzieci powinni Państwo zapewnić swoim dzieciom nieprzerwaną edukację religijną.

Prosimy o:

  • nieodkładanie zapisów do sierpnia; im wcześniej dokonają Państwo zapisów, tym łatwiej będzie nam zorganizować  zajęcia w przyszłym roku szkolnym (zakup podręczników, zatrudnienie nauczycieli)  
  • zarezerwowanie daty 23 sierpnia 2014 roku. W tym dniu można będzie odebrać zamówione podręczniki i uregulować drugą ratę opłaty za szkołę.

Anna Witowska, dyrektor Szkoły