Ogłoszenia – maj 2014

Szanowni Państwo – Rodzice i Opiekunowie!

Wprawdzie od parady trzeciomajowej dzieli nas jeszcze prawie miesiąc, jednak musimy w najbliższych dniach  zgłosić udział naszej szkoły i zaplanować  wynajęcie autobusów.
W związku z tym kilka informacji, które zarówno nam jak i Państwu pozwolą przygotować się do udziału w paradzie.

1. Sobota 3 maja jest obowiązkowym dniem zajęć, z tą różnicą, że uczniowie zamiast lekcji w klasach będą uczestniczyć w paradzie. Nieobecność uczniów będzie odnotowywana tak jak podczas regularnych lekcji.

2. W tym dniu, tj. 3 maja nie będzie zajęć religii.

3.   Wyjazd na paradę z parkingu kościelnego planujemy o godzinie 9.30, a powrót około godziny 2 po południu.

4. Uczniowie grup przedszkolnych i klasy I mogą wziąć udział w paradzie pod warunkiem, że będzie im towarzyszył ktoś z rodziców. Uczniowie pozostałych klas uczestniczą w paradzie wraz z wychowawcami.

5. Zachęcamy wszystkich  rodziców naszych uczniów do udziału w paradzie. Jest to wspaniała okazja, aby zaprezentować naszą grupę etniczną w śródmieściu Chicago. Jest to też dla uczniów  lekcja historii i patriotyzmu.

6. Uczniowie biorą udział w paradzie za darmo, natomiast osoby dorosłe prosimy o częściowe pokrycie kosztów wynajęcia autobusów. Opłata od dorosłej osoby lub dziecka nieuczęszczającego do naszej szkoły wynosi 5 dolarów.

7. Wyjazd na paradę jest związany z dodatkowymi kosztami. Drukujemy transparent z napisem Polska Szkoła im. Feliksa Konarskiego, chcemy zakupić bialo-czerwone flagi  i chorągiewki, jesteśmy zobowiązani do wniesienia opłaty za udział w paradzie. Osoby chcące wesprzeć  szkołę mogą to uczynić poprzez ufundowanie /uszycie  flag,  zakup  biało-czerwonych choragiewek i balonów, przekazanie donacji  finansowej na te cele. Z góry serdecznie dziękujemy za zrozumienie. Dodatkowe informacje można uzyskać  u p. Anny Witowskiej (osobiście w szkole,  drogą e-mailową lub telefonicznie).

8. W sobotę uczniowie otrzymają Oświadczenia dotycząceuczestnictwa w paradzie. Prosimy je wypełnić i przekazać wychowawcy.  Pozwoli to nam zorientować sie, ile osób zamierza w paradzie wziąć udział.

                                                                                                                                          Z poważaniem ,
                                                                                                                               Anna Witowska, dyr. Szkoły