Ogłoszenia – maj 2014


Drodzy Rodzice i Opiekunowie!
Rok szkolny 2013/2014 dobiega końca. W sobotę 17 maja o godzinie 10. 45 w sali gimnastycznej odbędzie się uroczystość zakończenia roku szkolnego oraz graduacja uczniów klasy VIII i III liceum. Na tę uroczystość zapraszamy także uczniów uczęszczających do naszej szkoły tylko na zajęcia religii oraz rodziców. Po uroczystości uczniowie przejdą do klas, gdzie otrzymają świadectwa. Wszystkie zajęcia w tym dniu, łącznie
z religią zakończymy o godzinie 12.30.

Przypominamy, że w dalszym ciągu trwają zapisy na rok szkolny 2014/2015. Po 17 maja można będzie ich dokonywać drogą korespondencyjną. Prosimy nie odkładać zapisów na sierpień. Wcześniejsze zapisy ułatwią nam organizację nowego roku szkolnego. Wszystkie formy i informacje dotyczące zapisów można znaleźć na stronie internetowej naszej szkoły: www.konarskips.org
Można też z dodatkowymi pytaniami dzwonić na następujące numery:  

847-437-9833,
773-799-1508,
773-936-6008

Sprzedaż podręczników odbędzie się 23 sierpnia 2014 roku.

Gratulujemy naszym uczniom – absolwentom klasy VIII i III Iiceum oraz dzieciom, które w maju przystępują do sakramentu Spowiedzi i I Komunii Świętej oraz przyjmą sakrament Bierzmowania.
Dziękujemy bardzo serdecznie Państwu za współpracę, życzliwość i zaangażowanie w życie szkoły. To także dzięki dyżurom rodziców, pomocy rodziców w sklepiku szkolnym, w przygotowaniu dekoracji  na szkolne uroczystości oraz tak licznemu włączeniu się w organizację szkolnej Wigilii pierwszy rok działalności naszej szkoły można uznać za bardzo udany.
W ostatnich miesiącach donacje na rzecz szkoły i na paradę trzeciomajową przekazali: pp. Blezień, Król, Wojtaszek i Topór. Pani Anna Niewiarowska natomiast zrobiła przepiękne biało-czerwone kotyliony. Serdecznie dziękujemy.
W imieniu Rady Pedagogicznej, Rady Szkolnej oraz swoim własnym życzę Państwu udanego letniego wypoczynku. Do zobaczenia po wakacjach.

Anna Witowska, dyrektor szkoły