Ogłoszenia – listopad 2021

Des Plaines, 12 listopada 2021 r.

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią zdecydowaliśmy wznowić wydawanie szkolnego kalendarza. Otrzymają go uczniowie w paczkach mikołajkowych. W kalendarzu zamieszczone zostaną zdjęcia tegorocznych klas oraz z uroczystości szkolnych, jak również zaznaczone zostaną daty szkolnych imprez i uroczystości. Wydanie takiego kalendarza wiąże się z dużym wydatkiem, dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o zamieszczenie reklamy o firmie, biznesie lub usługach, jakie Państwo świadczycie. Pozyskane w ten sposób dodatkowe fundusze pomogą nam pokryć przynajmniej częściowo wydatki związane

z wydaniem szkolnego kalendarza, a Państwo zareklamujecie swoje usługi lub biznes.

Koszt reklamy w szkolnym kalendarzu:

Zakładka – $ 150.00

Cała strona – $ 100.00

Pół strony – $ 65.00

1/4  strony – $ 45.00

1/8 strony – $ 25.00

Dodatkowych informacji udzieli p. Marta Pytel: 847 666-7483.

Ostateczny termin przesyłania reklam – 24 listopada 2021 r.,

na adres: konarskips@gmail.com

Z wyrazami szacunku

Anna Siek, dyrektor Szkoły