Ogłoszenia – lipiec 2015

18 lipca, 2015 roku

 Szanowni Państwo!

W czasie wakacji zapisów na rok szkolny 2015/2016 można będzie dokonać drogą korespondencyjną. Wypełnione Karty rejestracyjne, podpisane Oświadczenie, Zamówienie na podręczniki oraz czek wystawiony na Polską Szkołę im. Feliksa Konarskiego należy wysłać na adres:

                       Feliks Konarski Polish School

                        c/o Anna Witowska

                        1507 W. Willow Ln.

                        Mount Prospect IL. 60056

W roku szkolnym 2015/2016 oferujemy również tzw. zajęcia świetlicowe dla tych uczniów, którzy czekają na rodzeństwo uczestniczące w zajęciach religii.

W najbliższym czasie Archidiecezja chicagowska zamierza wprowadzić zmiany dotyczące nauczania religii 

w polskich szkołach. Każda szkoła oferująca lekcje katechezy musi uzyskać misję kanoniczną. Wiąże się to ze spełnieniem określonych wymagań oraz przekazaniem do Archidiecezji, między innymi opłaty w wysokości 3 dolarów od każdego ucznia zapisanego na religię. 

W związku z tym zmuszeni jesteśmy do podniesienia opłat za religię o 10 dolarów.

Aby ułatwić rodzicom rozplanowanie wydatków związanych z polską szkoła, można będzie opłatę za szkołę uregulować 

w dwóch ratach. Pierwsza rata w wysokości połowy opłaty obowiązuje przy dokonywaniu zapisów. Drugą natomiast prosimy uregulować najpóźniej do 12 września 2015 roku, czyli pierwszego dnia zajęć. Po 30 września 2015 roku rodzice, którzy nie wywiążą się z obowiązku terminowego opłacenia szkoły będą obciążeni kosztami manipulacyjnymi w wysokości 50.00 dolarów. Do opłaty za pierwsze dziecko należy doliczyć depozyt za szkolne dyżury w wysokości 40.00 dolarów. Po odpracowaniu dwóch dyżurów 

w wybranych przez siebie terminach rodzice otrzymają zwrot depozytu.

Przypominamy, że w naszej Szkole dzieci przyjmowane są na podstawie ukończonego (1 września) roku życia:

-3-latki – ukończone 3 lata

-4-latki – ukończone 4 lata

-5-latki – ukończone 5 lat

-zerówka – ukończone 6 lat

Do klasy I przyjmujemy dzieci, które 1 września danego roku kalendarzowego ukończyły 7 lat. Dotyczy to uczniów zapisywanych do naszej szkoły po raz pierwszy. Uczniowie uczęszczający do innych szkół, a chcący zapisać się do naszej Szkoły, muszą dołączyć do Karty rejestracyjnej kopię świadectwa ukończenia danej klasy w poprzedniej szkole.

Dzieci, zgodnie z wymaganiami Archidiecezji chicagowskiej i parafii św. Jacka, która opiekuje się naszym programem katechetycznym, muszą uczęszczać na lekcje religii przynajmniej dwa lata przed przystąpieniem do sakramentu I Komunii Świętej i Bierzmowania. Uczniowie nie powinni też przerywać zajęć religii po przystąpieniu do I Komunii Świętej. Jako katolicy i rodzice odpowiedzialni za wychowanie dzieci powinni Państwo zapewnić swoim dzieciom nieprzerwaną edukację religijną.

Prosimy o

•   nieodkładanie zapisów do sierpnia; im wcześniej dokonają Państwo zapisów, tym łatwiej będzie nam zorganizować zajęcia w przyszłym roku szkolnym: zatrudnić nauczycieli i zakupić podręczniki

•   zarezerwowanie daty 22 sierpnia 2015 roku. W tym dniu można będzie odebrać zamówione podręczniki 

i uregulować drugą ratę opłaty za szkołę.

                                                                                                 Anna Witowska, dyrektor Szkoły