Ogłoszenia – grudzień 2016

10 grudnia,  2016 roku

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

Przed nami najpięknieszy okres roku: Boże Narodzenie, Wigilia, życzenia, łamanie się opłatkiem, kolędy przy choince, wspomnienia 

i niezapomniane wzruszenia. Te elementy naszego narodowego dziedzictwa pielęgnujemy i pragniemy, aby były bliskie uczniom Polskiej Szkoły im. Feliksa Konarskiego.

17 grudnia organizujemy naszą szkolną Wigilię, która będzie miała miejsce w sali gimnastycznej. Przed Wigilią odbędą się jasełka przygotowywane przez II i III klasę oraz przedszkole B.

Plan tego dnia przedstawia się następująco:

– 8.30-9.30 – próba jasełek. Obowiązkowa obecność i punktualność uczniów biorących udział w jasełkach!                                  

– 9.30 – uczniowie niebiorący udziału w jasełkach przychodzą do szkoły (zbiórka  w klasach)

– 10.00 – jasełka

– 11.00 – szkolna Wigilia

– 12.30 – zakończenie wszystkich zajęć w tym dniu

Na Wigilię i jasełka zapraszamy także uczniów uczęszczających do naszej szkoły tylko na religię. Zajęć z religii oraz zajęć świetlicowych 17 grudnia nie będzie.

Prosimy rodziców o współpracę z komitetami klasowymi i pomoc w przygotowaniu wigilijnych potraw, napojów oraz dekoracji na stoły. Potrawy wigilijne należy przywieźć przed godziną 10.00. Pamiętajmy, że w szkole nie mamy dostępu do kuchni, a potrawy powinny być gotowe do podania (ciasto pokrojone).

Mimo usprawiedliwionego gwaru i zamieszania w tym dniu, postarajmy się wszyscy, aby szkolna Wigilia miała uroczysty i dostojny charakter. Porozmawiajmy z dziećmi w domu o ważnych częściach Wigilii: modlitwie, opłatku i składaniu sobie życzeń przed przystąpieniem do konsumpcji.

W minioną sobotę odwiedził naszych uczniów św. Mikołaj i rozdał im prezenty. Dziękujemy wszystkim, którzy z ogromnym zaangażowaniem włączyli się w „mikołajkową akcję”. Gorące podziękowania kierujemy pod adresem pp.: T. Krzemienia, M. Pardały, H. Szmajdy, M. Pytel, rodziców, nauczycieli i uczniów pomagających pakować prezenty, a także pań pełniących w tym dniu dyżur. Dziękujemy p. T. Drazkowi za umieszczenie reklamy w szkolnym Kalendarzu.

Dziękujemy państwu Wolińskim, Podgorni i Gabryel  za przekazanie $40.00 (depozyt za dyżur) na cele szkoły. Serdeczne podziękowania  składamy pp. A. Niewiarowskiej i K. Przewrockiej za obecność i bezinteresowną pomoc w szkole, poza obowiązkowym dyżurem.

Rada Pedagogiczna