ODKRYJ POTENCJAŁ DŹWIĘKU W ŻYCIU DZIECKA!

        

METODA TOMATISA®- NEUROSENSORYCZNA STYMULACJA MÓZGU

   Metoda Tomatisa® to innowacyjna technika, trening uwagi słuchowej, ktróra wykorzystuje dźwięki do stymulacji mózgu.

   Dzięki specjalnie dostosowanym programom słuchowym Metoda Tomatisa® pomaga w rozwoju umiejętności poznawczych, wspiera zdolności językowe, komunikacyjne, a także poprawia koncentrację i uwagę u dzieci i dorosłych.

   OBSZARY GŁÓWNEGO ZASTOSOWANIA:

– zaburzenia zachowania- ADHD

– zaburzenia sensoryczne ( równowaga, koordynacja, napięcie mięśniowe, praksja)

– regulacja emocjonalna

– trudności językowe ( np. opóźniony rozwój mowy, jąkanie, wady wymowy)

– pobudzenie aktywności mózgu, dynamika, energia

– praca nad mową, śpiewem i zdolnościami muzycznymi

– zaburzenia rozwoju ( autyzm, spektrum autyzmu, zespół Aspergera)

– problem z uwagą, koncentracją, pamięcią

– trudności w nauce (np. dysleksja, dysgrafia, dysortografia itp.)

   Pragnąc dowiedzieć się więcej o terapii prof. Alfreda Tomatisa i jej korzyściach proszę o kontakt:

   Joanna Szyszka (certyfikowany Praktyk 1 Metody Tomatisa®)

   tel. 773- 697- 1249

   mtjszyszka@gmail.com

www.tomatis.com