Kwietniowe uroczystości

22 kwietnia w chicagowskiej Katedrze Świętego Imienia odbyła   się uroczysta Msza św. Zakończyła ona trwający dwa tygodnie Rodzinny Kongres Modlitwy – Przebudzenie, w ramach którego odbyły się liczne spotkania formacyjne dla katechetów, uczniów i rodziców. W niedzielnej Eucharystii w śródmieściu Chicago uczestniczyła również delegacja z naszej Szkoły. Wraz ze szkolnym pocztem sztandarowym do katedry przybyli katecheci, uczniowie i rodzice.

25 kwietnia w bazylice św. Jacka uczniowie klasy ósmej programu katechetycznego przystąpili, po dwuletnim okresie przygotowania pod okiem p. katechetki Danuty Blando, do sakramentu Bierzmowania.

28 kwietnia uczniowie III klasy liceum w pięknie udekorowanej przez rodziców sali, podkreślającej rangę i charakter wydarzenia, zdawali pierwszą cześć egzaminu maturalnego. Była to część pisemna, podczas niej nasi maturzyści odpowiadali na pytania związane z przeczytanym tekstem oraz wykonywali inne ćwiczenia, których celem było sprawdzenie poziomu opanowania języka polskiego. Uśmiechnięte twarze po zakończeniu egzaminu świadczyły, że ten sprawdzian wiedzy i umiejętności językowych   uczniowie napisali bardzo dobrze. Gratulujemy! Za dwa tygodnie druga część egzaminu maturalnego, tym razem maturzyści będą odpowiadać na wylosowane pytania z zakresu historii literatury polskiej, kultury i tradycji.