KOMUNIKAT 2 września 2023

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/24 – 9 września

  • 9.00 – zbiórka przed szkołą, spotkanie z wychowawcami klas
  • 10.00 – msza św. w kościele św. Zachariasza
  • Po zakończonej mszy uczniowie z nauczycielami wracają do klas.
  • Pierwszego dnia szkoły uczniowie przynoszą własny lunch, nie będzie zakupów w szkolnym sklepiku.
  • 12.30 – koniec lekcji
  • 12.45-1.30 lekcje religii
  • 1.30 – panie katechetki wyprowadzają uczniów ze szkoły.

Obowiązkiem rodzica jest osobiste odebranie dziecka od nauczyciela/katechety ze względu na bezpieczeństwo.