KOMUNIKAT -11 GRUDNIA 2023

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dotację ze środków Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego w ramach konkursu „Wspieranie edukacji polonijnej i polskiej poza granicami Polski”

Nazwa zadania publicznego: Wsparcie oświaty polonijnej w USA.

Kwota dotacji:

50681,31  zł 2023 r.

Całkowita wartość zadania publicznego: 553 487,00

Zadanie publiczne  polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania itp.