kl 2, religia

Proszę dokończyć kolorowanki:

  • Stworzenie świata
  • Adam i Ewa