Kartka ze szkolnego kalendarza – wrzesień 2019

Rozpoczęcie roku szkolnego

7 września uroczystą Mszą św. w kościele św. Stefana Męczennika rozpoczęliśmy siódmy rok działalności Szkoły. Wspólnej modlitwie przewodniczył o. Tomasz Oleniacz, przełożony polskich jezuitów w Chicago.  

W wygłoszonej homilii nawiązał do życia Pana Jezusa jako dziecka i ucznia. Oprawę muzyczną Liturgii zapewnili: pani Joanna Szyszka i pan Marek Kalinowski, a nad całością czuwała p. Małgorzata Jagoda, która przygotowała uczniów do udziału w Eucharystii. To właśnie piękne śpiewy, czytania, modlitwa wiernych, uroczysta procesja darów poprzedzona  komentarzem oraz udział w niej naszych uczniów

stworzyły niepowtarzalny klimat modlitewnego spotkania. Po zakończonej Mszy św. głos zabrała dyrektor Szkoły Anna Siek, która przywitała obecnych rodziców, dzieci i młodzież, a następnie przedstawiła Grono Pedagogiczne. Po przedstawieniu wychowawców klas, nauczyciele, uczniowie i rodzice udali się do sal lekcyjnych, gdzie odbyły się krótkie zebrania informacyjne, a po nich rozpoczęły się regularne lekcje.