Kartka ze szkolnego kalendarza – wrzesień 2017

Rozpoczęcie roku szkolnego – Msza święta 

9 września uroczystą Mszą świętą rozpoczęliśmy piąty rok naszej szkolnej działalności. Podobnie jak w latach poprzednich Liturgię sprawował o. Paweł Witon, jezuita. O oprawę muzyczną zadbały panie Joanna Szyszka i Natalia Głowacka, a nad całością czuwała p. Małgorzata Jagoda, która przygotowała uczniów do udziału w Eucharystii. To właśnie piękne śpiewy, czytania, modlitwa wiernych, uroczysta procesja darów poprzedzona  komentarzem oraz udział w niej naszych uczniów stworzyły niepowtarzalny klimat modlitewnego spotkania.

Po zakończonej Mszy św. głos zabrała dyrektor Szkoły Anna Siek, która przywitała obecnych rodziców, dzieci i młodzież oraz podziękowała Annie Witowskiej za ogrom pracy na rzecz Szkoły w ciągu ostatnich czterech lat. Następnie przedstawiła Grono Pedagogiczne, które w jubileuszowym roku tworzą panie: Barbara Rosińska, Danuta Sitko, Ewa Kowalczuk, Katarzyna Franczyk, Ewa Zabczyk, Małgorzata Jagoda, Anna Kulasik, Małgorzata Białas, Monika Dąbrowska, Aneta Dąbrowski, Anna Witowska, Danuta Blando, Beata Gillespie i Urszula Sienko oraz asystentki: Eliza Palarz, Gabriela Czochara i Marta Góralczyk. Po przedstawieniu wychowawców klas, nauczyciele, uczniowie i rodzice udali się do sal lekcyjnych, gdzie odbyły się krótkie zebrania informacyjne, a po nich rozpoczęły się pierwsze w roku szkolnym zajęcia.