Kartka ze szkolnego kalendarza – marzec 2015

Ważnym elementem nauczania w naszej szkole jest wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich i katolickich. Służą temu przede wszystkim lekcje religii, przygotowanie do sakramentów i różnego rodzaju nabożeństwa w trakcie roku szkolnego.

W październiku uczniowie, nauczyciele i zaproszeni rodzice biorą udział we wspólnej modlitwie różańcowej. Grupy katechetyczne przygotowują rozważania tajemnic i prowadzą odmawianie jednej cząstki różańca. W okresie Wielkiego Postu uczniowie zapisani na religię mają okazję przeżyć Mękę Zbawiciela podczas nabożeństwa Drogi Krzyżowej. W tym roku szkolnym odbyło się ono 28 marca, tuż przed Niedzielą Palmową. Komentarze do stacji przygotowały klasy V-VIII pod kierunkiem katechetek: Anety Dabrowski oraz Bogusławy Zielińskiej.

Drogę Krzyżową rozpoczęto pieśnią „Zbawienie przyszło przez krzyż”. W procesji od stacji do stacji także towarzyszyły wszystkim pieśni, np.: „Na drodze Cię Jezu spotykam”, „Golgota”, „Rysuję krzyż”. Na zakończenie nabożeństwa uczennica klasy VIII Michalina Brożek zaśpiewała piękną pieśń pochwalną pt. „Hymn o Krzyżu”. Akompaniowali jej na gitarach pani Joanna Szyszka oraz drugoklasista – Jaś Szmajda. Podczas tej wspólnej Drogi Krzyżowej każdy jej uczestnik, modląc się i śpiewając wielkopostne pieśni, mógł zastanowić się nad swoim życiem i próbować odnaleźć w nim Pana Jezusa – Odkupiciela.

Przygotowanie do sakramentów Spowiedzi i I Komunii Świętej trwa w naszej szkole, zgodnie z wymaganiami Archidiecezji Chicagowskiej, dwa lata. Dzieci przystępują do sakramentów pod koniec klasy drugiej, zwykle w drugą niedzielę maja. W rocznicę przyjęcia sakramentu Eucharystii, także w drugą niedzielę maja uczniowie klas trzecich biorą udział we mszy świętej rocznicowej.

Pierwszy etap przygotowań rozpoczyna się w klasie pierwszej. W czasie sobotnich katechez uczniowie poznają podstawowe modlitwy, uczą się o stworzeniu świata oraz o Kościele jako wspólnocie wszystkich ludzi ochrzczonych – dzieci Bożych. Natomiast 

w klasie drugiej, oprócz regularnych przygotowań podczas lekcji religii, uczestniczą w comiesięcznych mszach świętych, w czasie których poświęcane są różańce, medaliki, świece i książeczki komunijne. W okresie Wielkiego Postu uczniowie biorą też udział 

w nabożeństwie Drogi Krzyżowej w klasztorze o. Karmelitów w Munster w Indianie oraz w skupieniu wielkopostnym dla dzieci i ich rodziców w Bazylice św. Jacka.

Pod koniec kwietnia rozpoczną się bardziej intensywne przygotowania do przyjęcia sakramentów oraz próby w Bazylice św. Jacka.  

9 maja natomiast, podczas uroczystej mszy świętej 22 uczniów przyjmie po raz pierwszy do swego serca Pana Jezusa. Większość 

z nich będzie uczestniczyła w Białym Tygodniu, czyli wieczornych mszach świętych połączonych z nabożeństwem majowym. Na zakończenie całego cyklu przygotowań dzieci wraz z rodzicami pojadą 31 maja do Merryville w stanie Indiana. Tam wezmą udział 

w uroczystej mszy świętej i obejrzą panoramę 1000-lecia Chrztu Polski. Przewidziane są także zabawy i gry na świeżym powietrzu.

W marcu zakończyły się w naszej szkole przygotowania szóstki uczniów klasy VIII do przyjęcia sakramentu Bierzmowania. Podczas dwa lata trwających przygotowań uczniowie poznawali w sposób bardziej świadomy podstawy wiary katolickiej i Dekalog. Wraz 

z katechetą odkrywali Dary Ducha Świętego. Przede wszystkim jednak szukali obecności i miłości Jezusa w sobie samych, w swoich sumieniach i sercach. Każdy z uczniów wybrał swojego patrona, jednego ze świętych, przygotował o nim prezentację i przedstawił ją przed klasą. Uczniowie wraz z rodzicami brali udział w uroczystych mszach śwętych, podczas których poświęcano egzemplarze Pisma Świętego, świece i krzyże. W listopadzie uczniowie uczestniczyli w rekolekcjach archidiecezjalnych. Dużym przeżyciem był dla nich Dzień Skupienia w Munster, w Indianie. Msza święta, spowiedź oraz aktywny udział w Drodze Krzyżowej w St. John pozwoliły im przygotować się duchowo do przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej jakim jest Bierzmowanie. Stanie się to 10 kwietnia 

w Bazylice św. Jacka w Chicago.