Kartka ze szkolnego kalendarza – kwiecień 2019

W kwietniu nauka w naszej Szkole, poza wyznaczonymi w rozkładach materiału tematami, skupiała się wokół tematów związanych z wiosną i Świętami Wielkiej Nocy. W klasach młodszych uczniowie wykonywali wiosenne kwiatki z różnorodnych materiałów oraz kolorowe ptaszki. W klasach starszych poznawali wielkanocne zwyczaje, a uczniowie lasy III liceum przygotowali się do pisemnego egzaminu maturalnego. Natomiast uczniowie klasy II programu katechetycznego uczestniczyli w wyjazdowym nabożeństwie Drogi Krzyżowej, a klasy VIII w bezpośrednim przygotowaniu do sakramentu Bierzmowania.

Droga Krzyżowa w Saint John

7 kwietnia uczniowie klasy II programu katechetycznego pod opiekę katechetki Małgorzaty Jagody wzięli udział  w wyjazdowym nabożeństwie Drogi Krzyżowej w Saint John w Indianie. Zadaniem naszej grupy było przygotowanie wstępu oraz rozważań do stacji I – IV. Rozważania podczas nabożeństwa czytali: Natalia Urban, Julia Augustyn, Tobiasz Jurgielewicz, Patrick Bober i Victoria Debek.

Wizyta zajączka wielkanocnego

13 kwietnia uczniów przedszkola i klasy zerowej odwiedził zajączek wielkanocny. Dzieci bardzo entuzjastycznie przywitały niecodziennego gościa. Pochwaliły się wierszykami i piosenkami, których nauczyły się z okazji wiosny i zbliżającej się Wielkanocy. Następnie wszyscy  udali się na szkolny plac zabaw  w celu poszukiwania ukrytych pisanek z niespodzianką.

Bierzmowanie

24 kwietnia, po dwuletnim okresie przygotowań pod okiem katechetki Danuty Blando, czworo uczniów z naszej Szkoły przystąpiło w bazylice św. Jacka do sakramentu Bierzmowania, którego udzielił im biskup Andrzej Wypych. Byli to: Dominik Balenda, Mateusz Godlewski, Piotr Świątek i Pola Zabczyk.

Pisemny egzamin maturalny

28 kwietnia uczniowie III klasy liceum w pięknie udekorowanej przez rodziców sali, podkreślającej rangę i charakter wydarzenia, zdawali pierwszą cześć egzaminu maturalnego. Była to część pisemna, podczas niej nasi maturzyści odpowiadali na pytania związane z przeczytanym tekstem oraz wykonywali inne ćwiczenia, których celem było sprawdzenie poziomu opanowania języka polskiego ze szczególnym naciskiem na sprawności: czytania ze zrozumieniem, rozumienia tekstu pisanego oraz gramatyki. Uśmiechnięte twarze po zakończeniu egzaminu świadczyły, że ten sprawdzian wiedzy i umiejętności językowych uczniowie napisali bardzo dobrze.