Karta ze szkolnego kalendarza – październik 2015

Wycieczki i konkursy

4 października uczniowie klas IV- VIII i licealiści uczestniczyli w spektaklu Warszawskie dzieci zorganizowanym przez PASO z okazji 70. rocznicy powstania warszawskiego. Widzów w atmosferę odległych wydarzeń historycznych przeniosły pieśni i piosenki powstańcze, narracja oraz scenografia  (barykada)

i rekwizyty (broń, postańcze opaski). Przed spektaklem nasi uczniowie obejrzeli też Barykadę Pamięci oraz wystawę fotogramów i zdjęć  z okresu powstania. Wrażeniami i zdobytą wiedzą dzielili się w klasach podczas lekcji, które były podsumowaniem wyjazdu.

Troje uczniów: Ola Siek, Michał Podsiadły i Eliza Palarzreprezentowało nas w międzyszkolnym konkursie Powstanie warszawskie 1944 zorganizowanym przez szkołę im. ks. prałata Chlewińskiego. Wprawdzie uczniowie nie zostali laureatami konkursu, ale wiele się nauczyli i przywieźli cenne nagrody. 

Gratulujemy.

Uczniowie z klas I –III, zerówki oraz starszej grupy przedszkolnej 25 października obejrzeli inscenizację Alicji w krainie czarow. Barwne kostiumy i dekoracje, muzyka, wspaniała gra aktorów szybko wciągnęły młodych widzów do wspólnej zabawy. Dla większości naszych uczniów był to pierwszy kontakt z teatrem, sceną, aktorami, a także doskonała okazja do wzbogacania slownictwa i kształtowania wrażliwości.

Lekcje

Na polanie w lesie 

chodzi sobie jesień, 

różne dary niesie.

Las się cały mieni,

złoci i czerwieni.

Czary to jesieni.

W wielu klasach w październiku odbyły się ciekawe lekcje z wykorzystaniem aktywizujących metod i technik nauczana. Przedszkole B i zerówka zakończyły cykl lekcji poświęcony jesieni. 18 października w barwnym korowodzie, z kolorowymi liściami i koszem jesiennych darów: jabłek, gruszek i śliwek odwiedzili swoich kolegów z klasy I, II i III. Zawitali nawet do sali,

gdzie odbywało się zebranie rodziców.

Klasa III jesień i jej dary wykorzystała do rozwijania słownictwa: określania kształtów, smaku, zapachu przyniesionych na lekcje owoców i warzyw. Trzecioklasiści rysowali dary jesieni , układali zagadki na ich temat, inscenizowali wiersz Jana Brzechwy Na straganie.

Uczniowie klasy VI natomiast rozmawiali na temat zagrożeń, z którymi obecnie spotykają się dzieci i młodzież. Dyskutowali o narkotykach i skutkach ich używania oraz o doskonaleniu asertywności, czyli umiejętności mówienia: nie. Wiedzę na ten temat zaprezentowali na wykonanych przez siebie plakatach, które można było obejrzeć w szkolnym korytarzu.

Nie tylko katecheza

Jak paciorki różańca, przesuwają się chwile:

Nasze smutki, radości i blaski.

A ty Bogu je zanieś, połączone w różaniec,

Święta Panno, Maryjo pełna łaski!

Jedną z form wychowania religijnego w naszej szkole jest wspólny różaniec odmawiany w jedną z sobót w październiku – miesiącu różańcowym. Tym razem 18 października wszyscy uczniowie zapisani na religię zgromadzili się w kościele św. Stefana Męczennika, aby  wziąć udział w tej modlitwie. Różaniec był przygotowany i prowadzony przez uczniów oraz katechetki.

W dniach od 25 października do 1 listopada, dzięki uprzejmości p. Alicji Pożywio oraz staraniom p. Anny Siek, w przedsionku kościola św. Stefana  Męczennika można było obejrzeć wystawę pięknych fotogramów obrazujących życie i dokonania św. Jana Pawła II. Z okazji tej skorzystali nauczyciele, uczniowie i parafianie.

Październik był więc w naszej szkole bardzo pracowity i bogaty w wydarzenia.