jezyk polski

Termin wykonania:

czytanie strona str.40

Ćwiczenia 7, 8, 9 str. 33

Ćwiczenie 6 str. 32

Dyktando str. 41

Dziękuję do zobaczenia w sobotę