Język polski:

  1. Naucz się pięknie czytać tekst ze strony 94 (fragment w ramce).
  2. Ćwiczenie 2 s. 99.
  3. Dokończ ćwiczenia od s. 97 do 98.

Geografia:

  1. Uzupełnij zadanie domowe ze s. 37 (ćw. 1 i 2).