Zadanie domowe na 11 lutego

Termin wykonania: 11 lutego, 2023

Język polski

Wykonaj ćwiczenia: strona 145 – ćwiczenie 7, strona 147 – ćwiczenie 1, strona 150 – ćwiczenie 2, 3.

Historia

Wykonaj ćwiczenia: strona 37, ćwiczenie 6, 7