Historyczna matura w Polskiej Szkole Językowej im. Feliksa Konarskiego.

Począwszy od 14 marca uczniowie klasy III liceum uczestniczyli  w zdalnym nauczaniu, licząc, że jest to sytuacja chwilowa i że po Świętach Wielkanocnych wrócą do normalnych zajęć i planów związanych z egzaminami. Niestety, te nadzieje bardzo szybko się rozwiały. Wszyscy więc zadawali pytania, jak w tej nietypowej sytuacji przeprowadzić egzamin maturalny. Nikt bowiem – ani uczniowie, ani rodzice, a tym bardziej my nauczyciele – nie wyobrażał sobie rezygnacji z matury, która od tylu lat była pięknym uwieńczeniem nauki w polskiej szkole.

Na szczęście przygotowania do matury w naszej szkole były już bardzo zaawansowane. Trwały powtórki, uczniowie przygotowywali zagadnienia przewidziane na maturze ustnej i oddali swoje prezentacje do korekty wychowawczyni p. Annie Witowskiej. Dlatego też w kwietniu mogliśmy opracować  plan matury wirtualnej. Zgodnie z nim odbyły się dwa spotkania na platformie Skype.

W pierwszym 25 kwietnia uczestniczyli uczniowie klasy maturalnej, ich wychowawczyni oraz dyrektor pani Anna Siek. W trakcie  ponad dwugodzinnego spotkania uczniowie nie tylko otrzymali dokładne informacje, na czym ta matura będzie polegać, ale również wszyscy przećwiczyli  sprawy techniczne: działanie kamer i mikrofonów, wysyłanie i ściąganie dokumentów,  zgłasznie problemów, udostępnienie ekranu, odsyłanie wykonanych zadań itp. Efektem tego spotkania była tzw. matura próbna. Cała dziewiątka maturzystów otrzymała zadania maturalne, wykonała je i odesłała wychowawczyni.

Kilka dni później 28 kwietnia podobne spotkanie na skype mieli rozdzice tegorocznych maturzystów. Ich rola w wirtualnej maturze była bardzo istotna, a pomoc podczas przygotowań i samego egzaminu nieoceniona. Nie tylko mobilizowali i wspierali swoje pociechy emocjonalnie, zapewniali ciszę i spokój, rekwirowali telefony, ale przede wszystkim udostępnili swoje konta e-mailowe i stanowili coś w rodzaju „pierwszej pomocy” na wypadek nieprzewidzianych problemów z komputerem czy połączeniem internetowym.  

Uzbrojeni w wiedzę i umiejętności techniczne maturzyści: Julia, Natalia, Michelle, Emilia, Daniel, Dawid, Adam, Kamil i Marcin 2 maja przystąpili do historycznej matury w czasie epidemii covid 19. Prezentowali się wspaniale – odświetnie ubrani,  z biało-czerwonymi akcentami w tle, przejęci egzaminem nie mniej niż gdyby zdawali go w sali lekcyjnej. Po powitaniu i życzeniach powodzenia  rozpoczął się pisemny egzamin maturalny, który składał się z dwóch części. Pierwsza obejmowała zadania sprawdzające umiejętności rozumienia czytanego tekstu i pisanie, natomiast druga część zadania praktyczne z szeroko rozumianej gramatyki języka polskiego.

Tydzień później 9 maja uczniowie ponownie przystapili do egzaminu maturalnego – tym razem do jego części ustnej.  Po wylosowaniu jednego zestawu  zadaniem każdego maturzysty było: omówić swoją prezentację przygotowaną w programie Power Point lub Google Slide, opisać ilustrację i odpowiedzieć na pytania z nią związane oraz odpowiedzieć na pytanie z literatury polskiej. Komisjia Egzaminacyjna

w składzie: dyrektor Anna Siek, prezes Rady Szkoły Hubert Szmajda oraz wychowawczyni Anna Witowska z zainteresowaniem i dumą przysłuchwali się wypowiedziom wszystkich uczniów.  

Jak podkreśliła później pani dyrektor uczniowie byli świetnie przygotowani, a ich wypowiedzi stały na bardzo wysokim poziomie. Nic dziwnego, że czworo uczniów zostało wyróżnionych. Forma tego wyróżnienia będzie dla nich niespodzianką podczas ogłoszenia wyników, które zostało zaplanowane na 16 maja również w formie video konferencji na platformie skype. Gratulujemy naszej dziewiątce maturzystów i miejmy nadzieję, że na początku września będą mogli przeżyć uroczystą graduację.

Anna Witowska, wychowawczyni klasy maturalnej