Grono Pedagogiczne

Anna Siek
Dyrektor szkoły
Małgorzata Białas
Zastępca dyrektora
Małgorzata Jagoda
Koordynator ds. religii
Joanna Szyszka
Dyrektor muzyczny
Ilona Bibrowicz
Nauczyciel
Monika Dąbrowska
Nauczyciel
Beata Gillespie
Nauczyciel
Wioletta Karasiński
Nauczyciel
Ewa Kowalczuk
Nauczyciel
Małgorzata Mendoza
Nauczyciel
Agata Nowakowska
Nauczyciel
Barbara Rosińska
Nauczyciel
Danuta Sitko
Nauczyciel
Anna Szremski
Nauczyciel
Anna Witowska
Nauczyciel
Ewa Zabczyk
Nauczyciel