Informacje o Google Workspace

Zgoda na utworzenie i używanie konta Google Workspace

Zgoda na używanie konta Google Workspace

Informacje dla rodziców i opiekunów na temat Google Workspace for Education

Poniżej opisano, które dane osobowe z kont uczniów są udostępniane firmie Google, oraz podano informacje o tym, w jaki sposób Google gromadzi, wykorzystuje i ujawnia te dane w związku z używaniem kont.

Za pomocą kont Google Workspace for Education uczniowie mogą korzystać z tych „usług podstawowych” oferowanych przez Google (zostały one opisane na stronie https://workspace.google.com/terms/user_features.html):

 • Gmail;
 • Kalendarz;
 • Synchronizacja Chrome;
 • Classroom;
 • Cloud Search;
 • Kontakty;
 • Dokumenty, Arkusze, Prezentacje i Formularze;
 • Dysk;
 • Grupy dyskusyjne;
 • Google Chat, Google Meet, Google Talk;
 • Jamboard;
 • Keep;
 • Witryny;
 • Vault.

Z Informacji na temat ochrony prywatności w Google Workspace for Education można się dowiedzieć, jak Google zbiera informacje z kont Google Workspace for Education oraz w jaki sposób ich używa i je ujawnia. Dokument ten jest dostępny na stronie https://workspace.google.com/terms/education_privacy.html. Należy zapoznać się z całą treścią dokumentu. Poniżej zamieściliśmy odpowiedzi na niektóre najczęstsze pytania:

Jakie dane osobowe gromadzi Google?

 

W ramach tworzenia konta ucznia Polska Szkoła Językowa im. Feliksa Konarskiego może udostępniać Google niektóre dane osobowe tego ucznia, na przykład jego imię i nazwisko, adres e-mail i hasło. Firma Google może również gromadzić dane osobowe przekazywane bezpośrednio przez uczniów, takie jak numery telefonów wymagane w celu odzyskania konta lub zdjęcia profilowe dodawane do kont Google Workspace for Education.

Ponadto Google gromadzi informacje związane z używaniem usług Google przez uczniów. Obejmuje to m.in.:

 • informacje o urządzeniu, takie jak model, wersja systemu operacyjnego, unikatowy identyfikator oraz informacje o sieci komórkowej, w tym numer telefonu;
 • informacje z dziennika, w tym szczegóły używania usług Google, informacje o zdarzeniach związanych z urządzeniem oraz adres IP użytkownika;
 • informacje o lokalizacji gromadzone różnymi metodami, w tym przy użyciu adresów IP, urządzeń GPS i innych czujników;
 • unikatowe dane aplikacji, takie jak numer wersji aplikacji;
 • pliki cookie i dane podobnych technologii, które są używane do gromadzenia i przechowywania informacji o przeglądarce lub urządzeniu, takich jak preferowany język i inne ustawienia.

Jak Google wykorzystuje te informacje?

 

Google używa danych osobowych uczniów do udostępniania, obsługi i ochrony usług podstawowych Google Workspace for Education. Google nie wyświetla reklam w usługach podstawowych ani nie używa danych osobowych pochodzących z tych usług do celów reklamowych.

Czy Google wykorzystuje dane osobowe uczniów szkół podstawowych i średnich do kierowania reklam?

Nie. Google nie wykorzystuje żadnych danych osobowych użytkowników Google Workspace for Education ze szkół podstawowych i średnich (ani żadnych informacji związanych z ich kontami Google Workspace for Education) do kierowania reklam. Dotyczy to zarówno usług podstawowych, jak i innych usług dodatkowych używanych na koncie Google Workspace for Education.

Czy dziecko może udostępniać informacje innym osobom za pomocą konta Google Workspace for Education?

Możemy zezwalać uczniom na dostęp do usług Google, takich jak Dokumenty Google i Witryny, które zawierają funkcje umożliwiające udostępnianie informacji innym użytkownikom lub szerszemu gronu osób. Informacje udostępnione publicznie mogą podlegać indeksowaniu przez wyszukiwarki, np. Google.

Czy Google ujawnia dane osobowe dziecka?

 

Google nie udostępnia danych osobowych firmom, organizacjom ani osobom spoza firmy Google, jeśli nie zaistnieje co najmniej jedna z następujących okoliczności:

 • Zgoda rodzica lub opiekuna. Google udostępni dane osobowe niepełnoletnich użytkowników firmom, organizacjom lub osobom spoza firmy Google tylko za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych tych użytkowników, którą może otrzymać przez szkoły korzystające z Google Workspace for Education.
 • Udostępnianie wewnętrzne w Polskiej Szkole Językowej im. Feliksa Konarskiego. Konta Google Workspace for Education są zarządzane przez szkoły. Administratorzy w tych placówkach mają dostęp do informacji przechowywanych na tych kontach.
 • Udostępnianie w związku z przetwarzaniem danych poza Google. Google może przekazywać dane osobowe podmiotom stowarzyszonym i innym zaufanym firmom lub osobom, które przetwarzają dane na potrzeby Google zgodnie z otrzymanymi od Google instrukcjami i Informacjami na temat ochrony prywatności w Google Workspace for Education oraz przy zastosowaniu wszelkich odpowiednich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa informacji.
 • Udostępnianie ze względów prawnych. Google udostępni dane osobowe innym firmom, organizacjom lub osobom spoza Google, jeśli stwierdzi w dobrej wierze, że dostęp do tych danych, ich wykorzystanie, przechowywanie lub ujawnienie są niezbędne, aby:
  • zachować zgodność z obowiązującym prawem, przepisami, procedurą prawną lub prawomocnym żądaniem instytucji państwowej;
  • egzekwować obowiązujące Warunki korzystania z usługi, w tym analizować potencjalne naruszenia;
  • wykrywać oszustwa i zapobiegać ich występowaniu, a także rozwiązywać inne problemy dotyczące oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;
  • chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo firmy Google, użytkowników jej usług oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa.

Google udostępnia również informacje niezawierające danych osobowych – np. informacje o trendach w korzystaniu z usług Google – swoim partnerom oraz do użytku publicznego.

Jakie prawa ma rodzic lub opiekun?

 

Przede wszystkim mogą Państwo zgodzić się na zbieranie i używanie przez Google informacji o Waszym dziecku. W razie niewyrażenia zgody nie utworzymy konta Google Workspace for Education dla Państwa dziecka, a Google nie będzie zbierać ani wykorzystywać informacji o Państwa dziecku zgodnie z opisem zawartym w tym dokumencie.

Po wyrażeniu zgody na korzystanie z Google Workspace for Education przez dziecko mają Państwo możliwość wglądu na konto dziecka i mogą Państwo poprosić o usunięcie tego konta. W tym celu należy skontaktować się ze szkolnym Administratorem Google Workspace. Jeśli nie chcą Państwo, aby informacje o dziecku były dalej zbierane i używane, mogą Państwo poprosić nas o ograniczenie dziecku dostępu do funkcji lub usług za pomocą dostępnych metod albo o całkowite usunięcie konta dziecka. Aby wyświetlić dane osobowe i ustawienia konta oraz zarządzać nimi, można również wejść na stronę https://myaccount.google.com (wymagane jest zalogowanie na konto Google Workspace for Education).

Co mam zrobić, jeśli nadal mam pytania lub chcę uzyskać więcej informacji?

 

W przypadku pytań związanych z możliwościami dostępnymi dla rodziców i opiekunów lub ze sposobem, w jaki używamy kont Google Google Workspace for Education, należy skontaktować się ze szkolnym Administratorem Google Workspace za pomocą adresu e-mail: admin@konarskips.org  

Więcej informacji na temat tego, jak Google gromadzi, wykorzystuje i ujawnia dane osobowe w celu świadczenia usług, można znaleźć w Centrum ochrony prywatności Google Workspace for Education (na stronie https://www.google.com/edu/trust/), w Informacjach na temat ochrony prywatności w Google Workspace for Education (na stronie https://workspace.google.com/terms/education_privacy.html) oraz w Polityce prywatności Google (na stronie https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/).

Usługi podstawowe Google Workspace for Education są świadczone w ramach umowy na korzystanie z Google Workspace for Education (dostępnej na stronie https://www.google.com/apps/intl/pl/terms/education_terms.html)  oraz zgodnie z Aneksem o przetwarzaniu danych (dostępnym na stronie https://www.google.com/intl/pl/work/apps/terms/dpa_terms.html).

 

Z poważaniem

Administrator Google Workspace

Polska Szkoła im. Feliska Konarskiego