Dziewiąty rok działalności edukacyjnej

Polska Szkoła Językowa im. Feliksa Konarskiego w Des Plaines rozpoczęła dziewiąty rok działalności edukacyjnej.

11 września uroczystą Mszą św. w kościele św. Zachariasza w Des Plaines ponad dwustu uczniów i siedemnastu pedagogów zainaugurowało dziewiąty rok działalności Szkoły. Wspólnej modlitwie przewodniczył ksiądz proboszcz Piotr Rapcia. W wygłoszonej homilii nawiązał do życia i twórczości patrona Szkoły, Feliksa Konarskiego, którego 30. rocznica śmierci przypadła na niedzielę 12 września. O niepowtarzalnym klimacie modlitewnego spotkania zadecydował udział uczniów w Liturgii – nie tylko pięknie czytali, zarówno przypadające na ten dzień Czytanie, modlitwę wiernych i komentarz do darów, ale także nieśli przygotowane specjalnie na tę uroczystość dary. Wśrod nich oprócz kwiatów, dzienników i podręczników, chleba, wina, wody oraz  hostii znalazł się przepiękny wieniec z biało-czerwonych kwiatów, który jeszcze tego samego dnia został złożony na grobie Patrona Szkoły, na cmentarzu Mary Hill w Niles. Szczególne podziękowania składamy

p. Małgorzacie Jagodzie, która przygotowała uczniów do udziału w Eucharystii i czuwała nad całością uroczystej Mszy św. oraz paniom Joannie Szyszce i Agacie Nowakowskiej, które swoim śpiewem uświetniły uroczystość. Po zakończonej Mszy św. głos zabrali: dyrektor Szkoły Anna Siek oraz prezes Rady Szkoły Hubert Szmajda, którzy przywitali obecnych uczniów i nauczycieli, a następnie złożyli życzenia udanego, bezpiecznego roku szkolnego, wspaniałych przyjaźni i niezapomnianych przeżyć.

Warto podkreślić, że Polska Szkoła Językowa im. Feliksa Konarskiego została założona w 2013 roku przez nauczycieli. Placówka oferuje naukę języka polskiego, historii i geografii oraz religii, łącznie z przygotowaniem do sakramentów świętych: I Komunii i Bierzmowania. Szkoła posiada akredytację stanu Illinois i przygotowuje uczniów do zdawania egzaminów certyfikatowych oraz Stamp4S (Pieczęć Dwujęzyczności). Od dwóch lat znajduje się w parafii św. Zachariasza, 567 Algonquin Rd w Des Plaines.

Anna Siek, dyrektor Szkoły