DZIESIĘĆ LAT POŚWIĘCONYCH UCZNIOM

                                   Dziesięć lat poświęconych uczniom – jubileuszowe uroczystości  w Polskiej Szkole im. Feliksa Konarskiego

 

Miesiąc marzec sprzyja ważnym wydarzeniom w szkole im. Feliksa Konarskiego: 10 marca 2018 roku odbyła się uroczystość poświęcenia sztandaru Szkoły i nadania jej imienia. Dokładnie sześć lat później – 10 marca 2024 roku – jedna z młodszych polskich szkół celebrowała swoje dziesiąte urodziny, które miały miejsce w 2013 roku.

Jubileuszowe obchody rozpoczęto oficjalnie 25 lutego mszą świtętą dziękczynną odprawioną  w kościele św. Zachariasza w Des Plaines przez księdza Antoniego Burego. Obecni byli nauczyciele i rodzice oraz uczniowie, którym przypadła szczególna rola: wprowadzili sztandar Szkoły, nieśli dary do ołtarza, czytali czytania przypadające na tę niedzielę oraz intencje modlitwy wiernych.

Kulminacją jubileuszowych uroczystości był niedzielny brunch w pięknych salach bankietowych hotelu Chez w Arlington Heights. Przybyli nań zaproszeni goście: konsul Renata Lalik-Gałan z mężem, prezes Zrzeszenia Nauczycieli Polskich Ewa Koch, prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej na stan Illinois Mirosław Nidziński, kapelan Zrzeszenia Nauczycieli Polskich o. Marek Janowski, Agnieszka Bastrzyk – skarbnik Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego, Anna Mścisz z oddziału Polsko Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej w Mount Prospect, dyrektorzy większości polskich szkół działających na terenie metropolii chicagowskiej, sponsorzy i przyjaciele Szkoły, rodzice, nauczyciele, absolwenci, a także uczniowie.

Po uroczystym wejściu na salę członków Grona Pedagogicznego i Rady Szkoły wprowadzono sztandar Szkoły oraz flagi: polską i amerykańską, a następnie odśpiewano hymny państwowe Polski i Stanów Zjednoczonych. W tym momencie rolę „mistrza ceremonii” przejęła Małgorzata Kot, która w sposób właściwy tylko sobie – ciepło i ujmująco – prowadziła jubileuszową uroczystość. Jej  pierwszym punktem była prezentacja i powitanie gości przez dyrektora Szkoły Annę Siek i prezesa Rady Szkoły Huberta Szmajdę.

Ważne wydarzenia nie mogą się obyć bez okolicznościowych przemówień. Na szczęście przemówienia, które wygłosili honorowi goście i gospodarze, były krótkie i rzeczowe. Podkreślano w nich trudne, pełne poświęcenia pierwsze lata działalności oraz znaczenie wychowywania młodzieży w polskich i chrześcijańskich wartościach, gratulowano dotychczasowych osiągnięć i składano Szkole życzenia dalszego pomyślnego rozwoju.

Kolejna część uroczystości to program artystyczny w wykonaniu uczniów Polskiej Szkoły Językowej im. Feliksa Konarskiego. W scenariuszu opracowanym przez panie: Małgorzatę Białas, Małgorzatę Jagodę, Małgorzatę Mendozę, Annę Siek i Joannę Szyszkę wykorzystano także elementy programu napisanego przez Danutę Blando i Annę Witowską z okazji poświęcenia Sztandaru. Program przybliżał życie i twórczość patrona Szkoły Feliksa Konarskieg i składał się wyłącznie z utworów przez niego napisanych. Goście mogli więc, między innymi, wysłuchać wierszy: Taka sobie Helenka, Polskie dziecko, Bajka o wróbelkach oraz piosenek: Tylko tam, Chicago, Pan Antoni, Banalne stare tango. Jego najbardziej wzruszającym momentem była pieśń Czerwone maki na Monte Cassino w pięknym wykonaniu Joanny Szyszki.

Po obiedzie specjalnymi statuetkami uhonorowano osoby, które przyczyniły się do założenia Szkoły i były z nią związane w najtrudniejszym, pierwszym roku działalności. Otrzymali je: Małgorzata Białas, Ilona Bibrowicz, Danuta Blando, Aneta Dabrowski, Beata Gillespie, Małgorzata Jagoda, Anna Niewiarowska, Monika Pardała, Marta Pytel, Barbara Rosińska, Anna Siek, Ryszard Siek, Robert Sienko, Danuta Sitko, Katarzyna Szczepanek, Hubert Szmajda, Joanna Szyszka, Anna Witowska, Bogusława Zieliński. Nauczycielom, sponsorom i rodzicom-wolontariuszom wręczono także pamiątkowe dyplomy.

W czasie kilkugodzinnego świętowania był czas na swobodne rozmowy, pamiątkowe zdjęcia i przeglądnięcie jubileuszowego Pamiętnika, który otrzymali wszyscy obecni. Zawiera on, oprócz listów gratulacyjnych i reklam, historię powstania i działalności Polskiej Szkoły im. Feliksa Konarskiego ukazane na zdjęciach oraz w refleksjach nauczycieli i absolwentów.

                                                                                                            Anna Witowska