Dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

Nazwa zadania publicznego: ,,Wsparcie utrzymania i funkcjonowania Szkół Polonijnych

w USA, Kanadzie i Australii” Kwota dotacji:      27, 000 zł

Całkowita wartość zadania publicznego:  890 134,64 zł

Zadanie publiczne ,,Wsparcie utrzymania i funkcjonowania Szkół Polonijnych

w USA, Kanadzie i Australii” dotyczy m. in. dofinansowania wynajmu pomieszczeń

i opłat eksploatacyjnych, dofinansowania kosztów wynagrodzeń dla nauczycieli

oraz innych bieżących kosztów dotyczących utrzymania szkół.