Ćwiczenia: II str. 31, 4 str. 32, III str. 33, 4 str. 34, 6 str. 35

Termin wykonania:

Uczniów nieobecnych na zajęciach obowiązuje przerobienie materiału od strony 28 do 35