Klasa 8

Zadanie domowe na 13 kwietnia 2024

Język polski Ćwiczenie 9 – strona 172. Przeczytaj definicje wyrazu podstawowego i wyrazu pochodnego – strona 153 i zrób ćwiczenie 3 – strona 155, ćwiczenie 5 – strona 156. Historia Przypomnij sobie daty: 1989, 1981, 1980,1978, 1945, 1944, 1939. Co się wtedy wydarzyło?

Zadanie domowe na 6 kwietnia 2024 r.

Język polski Ćwiczenie 3 – strona 166, ćwiczenie 7, 8 – strona 168. Uczniowie nieobecni 23 marca powinni zapoznać się z rozdziałem Liczył, liczył… policzył. Czasowniki niedokonane i dokonane oraz wykonać ćwiczenia 1, 2, 5, 6 – strona 164-167 Geografia Upewnij się, że dokończyłeś/dokończyłaś uzupełnianie ćwiczenia 2 – str. 57. Ćwiczenie 1- strona 91.

Zadanie domowe na 9 marca

Język polski Ćwiczenie 3 – strona 102, ćwiczenie 1 – strona 97. Przeczytaj uważnie opisy: Ulubiony kubek, Ogród Aliny – str. 104-105. Zapamiętaj jak najwięcej informacji dotyczących opisywanych obiektów. Historia Przygotuj się do krótkiego sprawdzianu wiadomości. Obowiązuje znajomość dat i nazwisk występujących w ćw. 2, 3 – Karta pracy: Robotnicze protesty. Powstanie “Solidarności”.

Zadanie domowe na 24 lutego 2024 r.

Język polski – Ćwiczenie 6 – strona 25. – Zapoznaj się ze słownictwem dotyczącym utworów przeznaczonych na scenę – str. 89. Zapamiętaj definicję podanych słów. Uczniowie nieobecni w sobotę 17 lutego powinni zapoznać się z wiadomościami w rozdziale Imiesłowy przysłówkowe – str- 22-23 oraz wykonać ćwiczenia: 1, 2, 3, 4, 7 – strona 23-26. Historia

Zadanie domowe na 17 lutego 2024

Język polski Pisemnie – ćwiczenie 9 – strona 196-197. Uważnie przeczytaj 2 razy tekst Romek – strona 58-59. Sprawdź, czy po przeczytaniu potrafisz powiedzieć – kim był Romek, – gdzie mieszkał, – gdzie i kiedy zginął, – jak wyglądała jego bluza oddana do muzeum w Anglii Geografia

Zadanie domowe na 10 lutego 2024 roku

Język polski Dokończ redagowanie rozpoczętej na lekcji charakterystyki wybranego członka rodziny (mamy, taty, siostry lub brata). Wypracowanie powinno – zawierać około 180 słów – ujmować 5 elementów charakterystyki – być napisane na kartce Uczniowie nieobecni na zajęciach 3 lutego powinni zapoznać się z wiadomościami pt. Charakterystyka – strona 76-77 i wykonać ćwiczenia 1-5 – strona …

Zadanie domowe na 10 lutego 2024 roku Read More »