Klasa 5

Zadanie domowe na 4/27/2024

Proszę uczniów o doskonalenie czytania- wybrany fragment z naszej książki do nauki języka polskiego. Na najbliższym spotkaniu będziemy wspólnie pisać test sprawdzający nasze umiejętności ze str.229-232.

Zadanie domowe na 04/20/2024

Na najbliższe spotkanie uczniowie nie mają zadanej pracy pisemnej. Proszę o doskonalenie czytania ze stron194-201. Proszę rodziców o wypełnienie uczniom zgody na wyjazd 4 maja na Paradę do Chicago.