Klasy

zadanie domowe na 24 lutego

Ćwiczenie 1 b,c str. 125 – proszę o zrobienie pisemnie w zeszycie Ćwiczenie 4 str. 126 Uzupełnij kartkę (uczniowie dostali na ostatnich zajęciach) dotyczącą wiadomości o Gdańsku. Jeśli będą duże problemy, to uzupełnimy razem w klasie.

zadanie domowe – 10 luty

Ćwiczenia 1,2,3 str 143/144 Z tekstu Dezyderata” str 148, wypisz w zeszycie fragmenty mówiące o tym jak pięknie i szczęśliwie żyć. Wybierz te, które najbardziej do ciebie przemawiają . Następnie korzystając z You Tube posłuchaj tekstu w wykonaniu „Piwnicy pod Baranami”.