Boże Narodzenie 2013

Naszym Uczniom, ich Rodzicom i Opiekunom, Sponsorom i Przyjaciołom Szkoły życzymy Radosnych Świąt Bożego Narodzenia, serdecznych spotkań przy wigilijnym stole oraz wszelkiej pomyślności i Bożego błogosławieństwa w Nowym 2014 Roku

Drodzy Państwo!

Święta i kończący się rok to wspaniała okazja do wyrażenia podziękowań tym wszystkim, którzy zaufali gronu ludzi tworzącemu nową polską szkołę w Des Plaines. Dzięki wspólnym wysiłkom, zapałowi i wzajemnemu zaufaniu Polska Szkoła  Językowa  im. Feliksa Konarskiego działa i rozwija się.

Pragniemy wyrazić szczególne podziękowania ks. Noelowi Reyesowi, proboszczowi parafii św. Stefana Męczennika oraz dyrektorce szkoły Our Lady of Destiny pani Lindzie Chorazy za pomoc i gościnność.

Dziękujemy rodzicom pełniącym dyżury w każdą sobotę oraz tym, którzy depozyt za dyżury przekazali na potrzeby szkoły. Do nich należą: p. Małgorzata Wojtaszek, p. Lauren Wojtaszek,
p. Hubert Szmajda, p. Monika Skalnicki, p. Leszek Szynal.                                                       

Dziękujemy wszystkim rodzicom i nauczycielom za donacje i zakup ciasta w dniu 9 listopada. Uzyskana ze sprzedaży kwota ponad 650 dolarów to niewątpliwy sukces pierwszej naszej tego typu akcji.

Dziękujemy wszystkim rodzicom za hojne i życzliwe włączenie się w przygotowanie ślubowania klasy pierwszej, odwiedzin mikołaja, szkolnej wigilii, a uczniom klasy II, III, IV, V i VII oraz ich rodzicom za udział w koncercie bożonarodzeniowym w kościele św.Stefana.
                                                                                                                                     
Dziękujemy serdecznie przyjaciołom szkoły: Stefanowi Białasowi, Lechowi Blando, Krzysztofowi Jagodzie, Marcie Kobylińskiej, Renacie i Markowi Kusiak, Ryszardowi Siek, Robertowi Sienko, Katarzynie Szczepanek, Pawłowi Zielińskiemu, za wspomaganie działalności Szkoły.

                                                         
                                                                                                         Rada Pedagogiczna
                                                                                                          Rada Szkoły