Bal biało-czewonych serc

2 maja, po zdanej maturze, nasi maturzyści bawili się na Balu Maturalnym w salach bankietowych Drury Lane

w Oakbrook. Była to piękna uroczystość pod patronatem Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce zorganizowana przez Polską Szkołę im. Trójcy Świętej w szczególnym dniu – Dniu Polonii i Flagi. Gratulacje dla naszej maturzystki Sabinki Kurkowskiej, która była wytypowana do grupy „Nalepszy z najlepszych” i wylosowała stypendium w wysokości $1000.00.