Author name: Małgorzata Jagoda

Zadanie domowe z dnia 20 stycznia 2024r.

Język polski: Napisz krótkie opowiadanie, w którym zamieścisz barwny opis wybranego przez siebie miejsca.Wykorzystaj różne środki stylistyczne( np. epitet, porównanie, metaforę). – kopia Spośród określeń opisujących Anię na niebiesko podkreśl zalety, a na pomarańczowo – wady. Następnie wybierz dwie cech pozytywne oraz dwie negatywne i do każdej z nich przytocz przykładowe zachowanie dziewczynki – kopia …

Zadanie domowe z dnia 20 stycznia 2024r. Read More »

Zadanie domowe z dnia 2 grudnia 2023r.

Język polski: Proszę przeczytać informacje ze str. 93 i wykonać ćwiczenie 2 str.94, ćw. 5 str. 96 i ćw. 6 str. 96 ( a lub b do wyboru) Geografia; ( obowiązuje na 6 stycznia) Proszę wykonać ćw. 1 str. 30 oraz przygotować projekt o wyznaczonym surowcu mineralnym str. 31 ćw. 5.

Zadanie domowe z dnia 18 listopada 2023r.

Język polski : Proszę dokończyć lub wykonać ćwiczenia str. 84-86 Napisz wypracowanie (150 słów) pod tytułem: Moja ukochana babcia/ Mój ukochany dziadzio. Pisząc wypracowanie, weź pod uwagę pytania z ramki str. 80 ( wypracowanie obowiązuje na sobotę 9 grudnia).

Zadanie domowe z dnia 7 października 2023r. Język polski: Napisz wypracowanie o Ani lub Krysi bohaterkach opowiadania pt. ” Wypracowanie” (100 słów).Słownictwo pomocnicze str. 39 ćw.6 Dokończ lub wykonaj ćwiczenia gramatyczne str. 45,46. Geografia ( obowiązuje na sobotę 21 pażdziernika) str. 13 ćw. 1 i 4

Zadanie domowe z dnia 30 września 2023r.

Język polski : 1. Zapoznaj się z zasadami pisania dziennika str.32. Wybierz cztery dowolne dni z najbliższego tygodnia i zredaguj cztery zapisy do swojego dziennika. 2. Str. 36 ćw. 7 Historia ( obowiązuje na 14 pazdziernika 2023r.) str. 17 ćw. 3, str. 18 ćw. 4 i 5