Religia

15 pażdziernika Przyporządkuj wydarzenia do części różańca (bolesna i chwalebna).