Author name: Anna Witowska

Zadanie domowe na 3 grudnia 2022

Język polski – ćwiczenie 4, strona 85 – ćwiczenie 7, strona 86 Historia Na podstawie filmu obejrzanego w klasie 12 listopada napisz w zeszycie informację (6 zdań rozwiniętych) o Józefie Piłsudskim. Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=ZqwsjEg20RY

Zadanie domowe na 19 listopada

Język polski Georafia – Ćwiczenie1, strona17, – Ćwiczenie 2, str, 18 – Proszę powtórzyć wiadomości z ostatnich trzech lekcji: sąsiedzi Polski, podział administracyjny Polski (ile jest województw, podać nazwy 5 województw), ludność Polski (liczba ludności, gęstość zaludnienia – wyjaśnić to pojęcie, średnia gęstość zaludnienia, które części Polski są najbardziej, a które najmniej zaludnione). Wiadomości te …

Zadanie domowe na 19 listopada Read More »

Zadanie domowe na 5 listopada

Język polski 1. Ćwiczenie 5, str. 31 (Należy użyć czasowniki z żółtej ramki – ćw. 5, str. 30). 2. Ćwiczenie 7a, str. 36 Geografia 1. Dokończ (jeśli tego ktoś nie zdążył zrobić w klasie) odpowiedzi na pytania otrzymane na kartce na ostatniej lekcji geografii. 2. Ćwiczenie 1, 3 – str. 18

Zadanie domowe na 29 października 2022

Język polski 1. ćw. 6, str. 36. Poprawione podziękowanie należy napisać na oddzielnej kartce i uwzględnić wszystkie zasady związane z układem graficznym (odstępy, miejsce nagłówka i podpisu). 2. Przygotuj płynne i bezbłędne czytanie tekstu Dziennik Kingi. W trakcie czytania wykonaj ćwiczenie 1-2, str. 31. 3. Ćw. 3 – str. 31. Historia Ćwiczenie 5, str. 18. …

Zadanie domowe na 29 października 2022 Read More »

Zadanie na 22 października

Język polski Ćwiczenie 1, 2 – strona 135 Historia Przygotuj się do testu powtórkowego i powtórz wiadomości z ostatniej lekcji. (Więcej informacji zostało podanych we wpisie z 15 października). Zadanie z geografii na 29 października 1. Dokończ odpowiedzi na pytania dotyczące ludności Polski. 2. Wykonaj pisemnie ćw. 1, 3 – str. 18

Zadanie domowe na 8 października

Język polski Naucz się płynnie czytać tekst “Gdzie jest mój pies”. Wykonaj pisemnie w podręczniku ćw.3 – str.71 i ćw.4 – str.72. Ćwiczenie 4. wykonasz po zapoznaniu się z idiomami zawierającymi rzeczownik pies. Powtórz pytania o podmiot i orzeczenie – na początku lekcji będzie ćwiczenie na rozpoznawanie podmiotu i orzeczenia w zdaniach pojedynczych (na oceny). …

Zadanie domowe na 8 października Read More »

Zadanie z języka polskiego

Wykonaj pisemnie ćwiczenia w podręczniku str. 12 – ćwiczenie 2 str. 14 – ćwiczenie 6 str. 7 – ćwiczenie 8 Powtórz i zapamiętaj, co to jest podmiot i orzeczenie i jak pytamy o podmiot i orzeczenie – wiadomości w podręczniku str. 11