Author name: Anna Witowska

Zadanie domowe na 1 kwietnia

Język polski Ćwiczenie 4a – strona 25, ćwiczenie 6b – strona 26. Uczniowie nieobecni w szkole, przed wykonaniem zadania domowego powinni się zapoznać z wiadomościami dotyczącymi redagowania zaproszeń oraz przykładowymi zaproszeniami strona 21-23. Historia Wykonaj pisemnie trzy ćwiczenia z Karty pracy (rozdane na lekcji; można je też pobrać naciskając na napis w rogu ), które …

Zadanie domowe na 1 kwietnia Read More »

Zadanie domowe na 25 marca

Język polski Przeczytaj uważnie 3 razy wywiad z Marcinem Gortatem str.184-185. Zapamiętaj jak najwięcej informacji dotyczących bohatera wywiadu (gdzie grał, czym się obecnie zajmuje, co, jego zdaniem, jest ważne, aby osiągnąć sukces…). Znajomość tekstu zostanie sprawdzona na początku lekcji w formie sprawdzianu na oceny. Geografia Wykonaj pisemnie ćwiczenie 2,3 – strona 44 oraz ćwiczenie 4 …

Zadanie domowe na 25 marca Read More »

Zadanie domowe na 4 marca

Język polski 1. Naucz się płynnie czytać (poprawna wymowa dłuższych wyrazów, odpowiednia intonacja w zdaniach oznajmujacych i pytających) tekst Najlepszy kumpel -str. 88-89. 2. Pisemnie wykonaj ćwiczenie 8 na stronie 101. Historia 1.Uzupełnij tabelkę podsumowującą najważniejsze wiadomości o powstaniu listopadowym i styczniowym (rozdane w klasie) 2. Przygotuj się do kartkówki o powstaniu styczniowym na podstawie …

Zadanie domowe na 4 marca Read More »

Zadanie domowe na 25 lutego

Język polski str. 94 – ćwiczenie nr 2, str. 96 – ćwiczenia nr 5 i 6ab. Ćwiczenie 6ab proszę wykonać na kartce. Kartki zostaną zebrane do oceny napisanych ogłoszeń. Uczniowie nieobecni na zajęciach 18 lutego powinni zapoznać się z wiadomościami w podręczniku (strona 93) dotyczącymi ogłoszeń. Geografia str. 36 – ćwiczenie 2. Wykonując ćwiczenia, skorzystaj …

Zadanie domowe na 25 lutego Read More »

Zadanie domowe na 18 lutego

Język polski Strona 42 – ćwiczenie 2 (należy dokończyć) i ćwiczenie 3ab. Przeczytaj informacje o szkolnictwie w Polsce z działu Warto wiedzieć – str. 43. Zapamiętaj cztery wybrane informacje. Historia Wyjątkowo 18 lutego będzie lekcja historii. Proszę wykonać ćwiczenie 4 i 5 – strona 56 oraz powtórzyć wiadomości o powstaniu styczniowym ( Karta pracy)

Zadanie domowe na 4 lutego

Język polski Wykonaj ćwiczenia w podręczniku: strona 144 – ćwiczenie 5; strona 191- ćwiczenie 3; strona 192 – ćwiczenie 5ab Geografia Na mapie Polski (podręcznik strona 88-89) odszukaj miasta: Częstochowa, Zielona Góra, Opole, Białystok, Kielce, Warszawa. Następnie określ, gdzie to miasto leży (nazwa krainy geograficznej). Ułóż 6 zdań. Każde zdanie powinno zawierać nazwę miasta, nazwę …

Zadanie domowe na 4 lutego Read More »

Zadanie domowe na 28 stycznia

Język polski Zapoznaj się dokładnie z informacjami dotyczącymi zasad pisania listów – wiadomości w podręczniku str. 189-190. Szczególną uwagę zwróć na budowę listu, różnicę między listem prywatnym i oficjalnym oraz na wstęp i zakończenie listu. Historia Przygotuj się do krótkiego testu o powstaniu listopadowym i Wielkiej Emigracji. Należy pamiętać: datę wybuchu powstania, z kim i …

Zadanie domowe na 28 stycznia Read More »